highlight chords
1. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên tháng ngày vất [Em] vả 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gót [Em] mòn hành quân hối hà 
Làm [D] bạn cùng trăng và ôm [C] súng ngắm sao [B7] khuya 
2. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [C] gian 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là rừng lạnh [Em] sương đêm trăng suông 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những ngày đã [Em] ngã 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gửi [Em] trọn đời cho tất cả 
Là [D] đồng đội tôi còn ôm [C] súng giữ biên [B7] cương 
ĐK 1: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên 
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên 
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên 
3. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là cả mùa [Em] xuân tim không phai 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những mùa nước [Em] đổ 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên em chống [Em] xuồng vượt qua pháo nổ 
Chỉ [D] một lần quen mà mang [C] nỗi nhớ mênh [B7] mông
4. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên đất rừng xứ [Em] lạ 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên bước [Em] dồn đường khuya đói lả 
Gạo [D] hầm cầm hơi vmột điếu [C] thuốc cũng chia [B7] đôi
ĐK 2: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên 
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên 
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với em [G] yêu với đồng [D] đội với cả lòng mình 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên 
* Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca không quên

Phạm Minh Tuấn
1. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên tháng ngày vất [Em] vả 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gót [Em] mòn hành quân hối hà 
Làm [D] bạn cùng trăng và ôm [C] súng ngắm sao [B7] khuya 
2. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [C] gian 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là rừng lạnh [Em] sương đêm trăng suông 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những ngày đã [Em] ngã 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gửi [Em] trọn đời cho tất cả 
Là [D] đồng đội tôi còn ôm [C] súng giữ biên [B7] cương 
ĐK 1: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên 
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên 
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên 
3. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là cả mùa [Em] xuân tim không phai 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những mùa nước [Em] đổ 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên em chống [Em] xuồng vượt qua pháo nổ 
Chỉ [D] một lần quen mà mang [C] nỗi nhớ mênh [B7] mông
4. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên 
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên 
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên 
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên đất rừng xứ [Em] lạ 
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên bước [Em] dồn đường khuya đói lả 
Gạo [D] hầm cầm hơi vmột điếu [C] thuốc cũng chia [B7] đôi
ĐK 2: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên 
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên 
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với em [G] yêu với đồng [D] đội với cả lòng mình 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên 
* Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát 
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời 
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com