1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca không quên

Cuộn trang

1. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên Có một bài [B7] ca không bao giờ quên Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên tháng ngày vất [Em] vả Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gót [Em] mòn hành quân hối hà Làm [D] bạn cùng trăng và ôm [C] súng ngắm sao [B7] khuya 2. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [C] gian Có một bài [B7] ca không bao giờ quên Là rừng lạnh [Em] sương đêm trăng suông Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những ngày đã [Em] ngã Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gửi [Em] trọn đời cho tất cả Là [D] đồng đội tôi còn ôm [C] súng giữ biên [B7] cương ĐK 1: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên 3. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [C] yên Có một bài [B7] ca không bao giờ quên Là cả mùa [Em] xuân tim không phai Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những mùa nước [Em] đổ Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên em chống [Em] xuồng vượt qua pháo nổ Chỉ [D] một lần quen mà mang [C] nỗi nhớ mênh [B7] mông 4. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên Có một bài [B7] ca không bao giờ quên Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên đất rừng xứ [Em] lạ Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên bước [Em] dồn đường khuya đói lả Gạo [D] hầm cầm hơi vmột điếu [C] thuốc cũng chia [B7] đôi ĐK 2: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát Với em [G] yêu với đồng [D] đội với cả lòng mình Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên * Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

Video hướng dẫn