1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca may áo

Cuộn trang

1. Chiến sĩ [Am] ta dầm mưa dãi [F] nắng Mưa rét run [C] người nắng sẫm màu [G] da Tấm vải [Am] ta làm ra mảnh [C] áo Là chiến [Em] sĩ quyết tâm đi diệt [Am] thù Anh hăng [C] hái ngoài nơi tiền tuyến Em hứa quyết [Am] tâm nguyện hiến sức mình Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi 2. Máy may nhanh rừng xanh vọng [F] tiếng Chí căm [C] thù ta biến thành [G] tơ Tiếng súng [Am] xa hoà theo nhịp [C] máy Hoà tiếng [Em] máy chúng ta diệt [Am] thù Ta may [C] áo này sao cho kỹ Cho chiến sĩ [Am] ta vừa ý đẹp lòng Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi 3. Áo may xong mùa đông đã [F] đến Gửi chút [C] tình thương mến về [G] anh Áo xếp [Am] nhanh chờ anh giải [C] phóng Lòng vui [Em] sướng sướng vui dạt [Am] dào Hôm nay [C] áo nằm trong tay ta Mai áo sẽ [Am] ra ngoài chốn chiến trường Ớ nhanh tay lên nào anh chị em [C] ơi Ớ nhanh tay lên [Dm] nào anh chị em [Am] ơi

Video hướng dẫn