1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca năm tấn

Cuộn trang

1. Trong tiếng [C] súng cả nước cùng đánh Mỹ Ruộng đất quê [G] ta không muốn nghỉ lấy một [Am] ngày [Dm] Đất với [G] người cùng một dòng suy [Bb] nghĩ Ấy phải làm [G] gì với tiền tuyến hôm [D7] nay Ấy phải làm [G] gì nắm phần thắng trong [C] tay. Đất [F] ơi, ba tháng mười [C] ngày Lúa [Bb] sinh rồi ra cây lúa [Gm] đẻ Việc này lo ta cùng [C] lo Lo [Am] nước ấy phải đắp [F] bờ Tình tình ơi này, lo [Am] nước ấy phải đắp [C] bờ Ta lo [Bb] phân phải chăm bao đầu [Am] lợn ấy Muốn bông lúa to phải lo chọn giống [F][Dm] Nhớ câu [Gm] xưa: nhị thục nhất [C] thì Nhiều công chăm [F] bón ớ ơ ớ [Dm] ơ Cây [G] gì, cây gì chẳng lớn [C] ra. Hoa [Am] đỗ cũng thể hoa [F] cà Tình tình ơi này, hoa [Am] đỗ cũng thể hoa [C] cà Thương hoa [Bb] xanh chẳng quên hoa vàng [Am] nhạt ấy Có bông lúa to nhớ khoai lang đứng [F] kề [Dm] Đã thương [Gm] nhau cho trọn cả [C] bề Mẹ cha vun [F] xới ớ ơ ớ [Dm] ơ Ta [G] về ta về cùng với [C] nhau. 2. Năm tấn [C] thóc để góp phần đánh Mỹ Một đoá hoa [G] thơm mang tất cả sức trẻ [Am] già [Dm] Có máy [G] hòa cùng nhịp đàn trâu [Bb] bước Có cả lòng [G] người lẫn ban hợp tác chung [D7] lo Có cả tình [G] người giữ đàn cháu ngây [C] thơ. Bấy [F] lâu mới có bây [C] giờ Lúa [Bb] ta càng tung đôi cánh [Gm] mở Cuộc đời ta thêm tự [C] do Có [Am] đất ấy chẳng nên [F] bờ Tình tình ơi này, có [Am] đất ấy chẳng nên [C] bờ Phân kia [Bb] trôi để cho đau lòng [Am] ruộng ấy Lúa kia xác xơ trách ai sao hững [F] hờ [Dm] Tiếc công [Gm] ai mười hẹn chín [C] hò Bài ca năm [F] tấn ớ ơ ớ [Dm] ơ Đang [G] chờ, đang chờ về với [C] ta May [Am] áo cũng phải xem [F] tà Tình tình ơi này, may [Am] áo cũng phải xem [C] tà Thâm canh [Bb] xen chỉ thêm nên từng [Am] việc ấy Nắm bông lúa to thấy ra bao ý [F] tình [Dm] Đất quê [Gm] ta chung thuỷ Thái [C] Bình Bài ca năm [F] tấn ớ ơ ớ [Dm] ơ Vươn [G] mình, vươn mình về khắp [C] nơi Cây [Am] lúa nói chẳng lên [F] lời Tình tình ơi này, cây [Am] lúa nói chẳng lên [C] lời Ai ra [Bb] đi để cho yên đồng [Am] ruộng ấy Lúa thương nhớ ai lúa ra nơi chiến [F] trường [Dm] Bát cơm [Gm] thơm yên dạ đá [C] vàng Miền Nam ta [F] thắng ớ ơ ớ [Dm] ơ Lúa [G] càng lúa càng trĩu [C] bông.

Video hướng dẫn