highlight chords
[Am] Đố ai [C] mua được [F] linh hồn [C] tôi, [Am] dẫu cho đem vàng [C] thoi
[Am] Đố ai [C] giam được [F] linh hồn [C] ta, [Am] dẫu mang gông xiềng [C] ra
[G] Linh hồn ta là chim trời cao, [D] nứt chông gai hàng [G] rào
[Am] Đố ai [C] mua được [F] ta tự [C] do, [Am] dẫu đem châu ngọc [C] to
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong
[Am] Cháo rau [C] bao ngày [F] quen từ [C] lâu [Am] có trách than gì [C] đâu
[Am] Sá chi [C] xe, nhà [F] hay lầu [C] cao [Am] mỏi lưng khom, đầu [C] đau
[G] Ta từng quen nhà tranh lều tre [D] đói no vui bạn [G][Am] Sống lang [C] thang mà [F] vui gì [C] hơn [Am] vẫn tươi môi cười [C] luôn
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh làm [D] ta ưa [G] thèm 
Sống ngông nghênh đã [C] quen
[Am] Kiếp sau [C] xin làm [F] thân cỏ [C] tranh [Am] sống vui riêng trời [C] xanh
[Am] Kiếp sau [C] xin làm [F] mây trời [C] cao [Am] có trăng sao cùng [C] nhau
[G] Không sầu tư vì đua đòi theo [D] chút hư danh nhạt [G] phèo
[Am] Kiếp sau [C] vui làm [F] chim bồ [C] câu [Am] gáy cho thanh bình [C] mau
[G] Cuộc đời còn bao chuyện gây bận [D] tâm, ưu [G] sầu 
Hãy vui lên cùng [C] nhau!
[Am] Hãy vui [C] như mình [F] chưa từng [C] vui [Am] trắng tay nhưng mà [C] vui
[Am] Hãy yêu [C] như mình [F] chưa từng [C] yêu [Am] có bao nhiêu cùng [C] tiêu
[G] Mai dù cho đời không được [D] vui có nhau khi bùi [G] ngùi
[Am] Hãy yêu [C] nhau để [F] vơi niềm [C] đau [Am] sẽ vơi đi thật [C] mau
[G] Này người còn vui còn yêu là [D] tiên trên [G] đời 
Sống cho nhau người [C] ơi
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh làm [D] ta ưa [G] thèm 
Sống ngông nghênh đã [C] quen
[G] Cuộc đời còn bao chuyện gây bận [D] tâm, ưu [G] sầu 
Hãy vui lên cùng [C] nhau!
[G] Này người còn vui còn yêu là [D] tiên trên [G] đời 
Sống cho nhau người [C] ơi 
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca ngông

Nguyễn Trung Cang
[Am] Đố ai [C] mua được [F] linh hồn [C] tôi, [Am] dẫu cho đem vàng [C] thoi
[Am] Đố ai [C] giam được [F] linh hồn [C] ta, [Am] dẫu mang gông xiềng [C] ra
[G] Linh hồn ta là chim trời cao, [D] nứt chông gai hàng [G] rào
[Am] Đố ai [C] mua được [F] ta tự [C] do, [Am] dẫu đem châu ngọc [C] to
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong
[Am] Cháo rau [C] bao ngày [F] quen từ [C] lâu [Am] có trách than gì [C] đâu
[Am] Sá chi [C] xe, nhà [F] hay lầu [C] cao [Am] mỏi lưng khom, đầu [C] đau
[G] Ta từng quen nhà tranh lều tre [D] đói no vui bạn [G][Am] Sống lang [C] thang mà [F] vui gì [C] hơn [Am] vẫn tươi môi cười [C] luôn
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh làm [D] ta ưa [G] thèm 
Sống ngông nghênh đã [C] quen
[Am] Kiếp sau [C] xin làm [F] thân cỏ [C] tranh [Am] sống vui riêng trời [C] xanh
[Am] Kiếp sau [C] xin làm [F] mây trời [C] cao [Am] có trăng sao cùng [C] nhau
[G] Không sầu tư vì đua đòi theo [D] chút hư danh nhạt [G] phèo
[Am] Kiếp sau [C] vui làm [F] chim bồ [C] câu [Am] gáy cho thanh bình [C] mau
[G] Cuộc đời còn bao chuyện gây bận [D] tâm, ưu [G] sầu 
Hãy vui lên cùng [C] nhau!
[Am] Hãy vui [C] như mình [F] chưa từng [C] vui [Am] trắng tay nhưng mà [C] vui
[Am] Hãy yêu [C] như mình [F] chưa từng [C] yêu [Am] có bao nhiêu cùng [C] tiêu
[G] Mai dù cho đời không được [D] vui có nhau khi bùi [G] ngùi
[Am] Hãy yêu [C] nhau để [F] vơi niềm [C] đau [Am] sẽ vơi đi thật [C] mau
[G] Này người còn vui còn yêu là [D] tiên trên [G] đời 
Sống cho nhau người [C] ơi
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh làm [D] ta ưa [G] thèm 
Sống ngông nghênh đã [C] quen
[G] Cuộc đời còn bao chuyện gây bận [D] tâm, ưu [G] sầu 
Hãy vui lên cùng [C] nhau!
[G] Này người còn vui còn yêu là [D] tiên trên [G] đời 
Sống cho nhau người [C] ơi 
[G] Đừng hòng dùng bao lời chanh? ngọt [D] ngon mua [G] lòng 
Có ham đâu mà [C] mong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com