1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca phong bì

Cuộn trang

Nay muốn làm [D] gì thì phong bì mà đi trước Từ mừng đám [G] cưới, chia buồn đám [A] ma Làm mọi thủ [Bm] tục không sợ phiền hà Rồi mọi phát [A] sinh là đều lo xong [D] tất. Phong bì của [G] ta là đa năng nhất Đem đi xin đất, cho đến chạy [Em] trường Phong bì của [D] ta mạnh hơn vũ khí nên dẫu đi [A] đâu ta nhớ mang [D] theo. Phong bì của [G] ta là cây thuốc quý Mang cho bác sĩ cứu chữa người [Em] nhà Phong bì của [D] ta làm ta có giá Nên dẫu đi [A] đâu ai cũng yêu [D] ta Nên dẫu đi [A] đâu ta nhớ mang [D] theo.

Video hướng dẫn