1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Sa Mạc

Cuộn trang

Intro: [Bm] [A] [G] [A] Ver 1. [Bm]Tại miền sa [A]mạc nầy con [G]kêu Chúa. Bởi [Bm]tâm linh trong [A]con thảy đều [G]cạn. [Bm]Thiết tha khẩn [A]nài, bởi vì [G]lòng con đói khát. Duy [Bm]Ngài, từ Ngài [A]là Đấng ban [G]cho. Ver 2.Nầy là lời cầu nguyện từ trong lửa. Trong đau thương, yếu đuối, giữa lo buồn. Đức tin thét luyện, như vàng ròng, được cao hơn. Trong gian nan, đau thương, Chúa nâng lên! Chorus: Lòng tôn vinh [D]Chúa! Lòng tôn vinh [A]Chúa! Nào có vũ [G]khí có thể cự địch, chống [D]con? [A/C#]Tràn đầy mừng [A]vui! Giờ con công [Bm]bố. Ngài, Đấng chiến [G]thắng. Chính Chúa đang ở tại đây. Ver 3.Tại vùng mặt trận này dâng lên Chúa. Hoan ca trong reo vui vẫn đang chờ. Chính con thắng trận, sản nghiệp nhận cùng Cứu Chúa. Đi lên, mau vào lời hứa Cha ban. Brigde: [D]Lẽ sống đời con! Cả tháng năm đời mình [Bm]Chúa vẫn là Chúa! Lý do con ca ngợi, Chúa [A]ơi! [G]Lý do con thờ phượng, chúc [D]tôn Ngài. Ver 4. Lời cầu nguyện về mùa gặt sắp tới. Khi Cha ban ơn sức sống tuôn tràn. Biết: Con phải lại được đầy dầu tràn hơn nữa. Lời Ngài ban cho con: Sẽ đem gieo!

Video hướng dẫn