1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Ca Sống Lại

Nguyễn Bách , Y. Chính

Nguồn: catruong.com