Bài ca Tết cho em

≣≣
Tết [A] này anh không thèm kẹo [E] mứt
Vì đã có môi [F#m] em thơm ngọt tựa sen [A] hồng
Tết [F#m] này anh không thèm đi [Bm] chơi
Xi-nê hay nhạc [F#m] hội, Đà Lạt hay Vũng [E] Tàu
[A] đã có em đem lại mộng [Bm] đời
Tô thêm vào lòng [E] người chan [C#m] chứa mọi nguồn [E] vui
Tết [Bm] này anh không thèm đốt [D] pháo,
Vì tiếng cười [E] em rộn rã lòng anh [A] rồi
Tết [C#m] này anh không thèm chơi đánh [F#m] bài
Vì trong vòng tay [Bm] anh đã có em như ngọc [E] ngà
Tết [Bm] này anh cũng chẳng chơi hoa
Vì môi em [E] cười như chứa cả vườn [A] Xuân
Danh sách hợp âm (Click để tắt)