Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca Tết cho em

Cuộn trang

Tết [A] này anh không thèm kẹo [E] mứt Vì đã có môi [F#m] em thơm ngọt tựa sen [A] hồng Tết [F#m] này anh không thèm đi [Bm] chơi Xi-nê hay nhạc [F#m] hội, Đà Lạt hay Vũng [E] Tàu Vì [A] đã có em đem lại mộng [Bm] đời Tô thêm vào lòng [E] người chan [C#m] chứa mọi nguồn [E] vui Tết [Bm] này anh không thèm đốt [D] pháo, Vì tiếng cười [E] em rộn rã lòng anh [A] rồi Tết [C#m] này anh không thèm chơi đánh [F#m] bài Vì trong vòng tay [Bm] anh đã có em như ngọc [E] ngà Tết [Bm] này anh cũng chẳng chơi hoa Vì môi em [E] cười như chứa cả vườn [A] Xuân