1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca thống nhất

Cuộn trang

Biển trời bao [A] la đẹp như gấm [Em] hoa Nước mây muôn [A] màu những con tàu ra Bắc vào [D] Nam Biển trời quê [A] ta rộn vang tiếng [Em] ca Bắc Nam một [A] nhà vui một nhà vang tiếng hò [D] khoan ĐK 1: [D] Dô ... [A] khoan là khoan dô [D] hò, là [A] khoan dô [D] khoan Trời toả [A] nắng nắng lan núi ngàn Một mùa đông giá băng vừa [D] tan Bạn mình ơi đón vui xuân [A] về hân [D] hoan Biển trời xuân [G] sang Bắc Nam sum [D] họp Một nhà đông [G] vui tưng [D] bừng Biển trời xuân [G] sang con chim reo [D] mừng Trở về quê [G] hương mến thương [A] Ôi... khải hoàn ta [D] ca, ta gạt mái chèo Tự do ra khơi tự do vô [A] lộng Đời tự do gió Xuân [D] về Đời tự [A] do gió Xuân [D] về ĐK 2: [D] Dô... [A] khoan là khoan dô [D] hò, là [A] khoan dô [D] khoan Trời Việt [A] Nam gió reo nắng cười Đàn bồ câu tắm trong vàng [D] tươi Người Việt Nam đón xuân xây [A] đời tương [D] lai Biển trời quê [G] ta, bao năm chia [D] vời Cuộc đời chia [G] đôi phương [D] trời Biển trời quê [G] ta nay chung một [D] nhà Thoả lòng bao [G] năm ước mơ [A] Ôi! biển trời bao [D] la đã sạch bóng thù Từ Bắc vô Nam cờ sao tưng [A] bừng Người Việt Nam đón Xuân [D] về Người Việt [A] Nam đón Xuân [D] về

Video hướng dẫn