highlight chords
				                 
Nhịp: 4/4 
 

         [Bm]      [A/Bb]    [A]     [Em9]      [G]  [A]  [Bm]  
Chuyện ngày 4/4 | qua có một | chàng trai đến với | người yêu giữa núi _ | rừng 
 

     [Bm]        [A/Bb]   [A]      [Em9]   [G] [A]  [Bm] 
Rồi một | đêm trời không | trăng sao nàng đã đi | xa thật xa … | rồi 
 

 [D]         [A]       [G]    [A]      [D]  
| _ Vì cuộc chiến | tranh chất độc đưa nàng khuất núi | đồi_ 


            [A]      [G]  [A]     [D]  
Và 3/4 chỉ còn tiếng | ca thao thức đêm từng đêm | về_ 
 

          [A]          [F#m]            [Bm]   
Và chỉ còn tiếng | sáo tiêu chàng trai hát ... Hỡi...người yêu | ơi....! 
 

 

 [Bm] [A]   [G]  [F#m]  [Bm] [A]   [G]  
| ... ... | ... ... | ... ... | ... 
 

   [Bm]      [Bm]     [Bm]      [A]          [Bm] 
Một | đêm bao ngỡ | ngàng một | đêm gọi em | đến trao tình cho | anh 
 

         [Bm]                [F#]       [F#m] 
Thời | gian sao | vội vàng còn | đâu những tháng | năm bên nhau | _ 
 

   [Bm]      [Bm]    [Bm]       [A]         [Bm]  
Chờ | em mong đêm | dài gọi | em trời không | sáng cho ta gặp | nhau 
 

     [Bm]          [Bm]   
Để anh | hát lời thương lời | yêu... 
 

     [E]             [Bm]       
Lời của | chàng Đam San đi tìm nữ | thần mặt trời_ 
 

     [E]             [Bm]      
Lời của | con tim ta ngày đêm nao | nức cuộc đời 
 

      [E]            [F#]  
Ngày từng | ngày trôi qua anh mãi | hát | 
 

 [A]      [Bm]    
| Hỡi em yêu | dấu ơi | 
 

 [A]      [Bm]    
| Hỡi em yêu | dấu ơi | 
 

      [A]     [A]        [Bm]     
Nơi rừng | xanh anh | hát những ngày | bên nhau || 
 

 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca trên đồi (Bm ver2)

				                 
Nhịp: 4/4 
 

         [Bm]      [A/Bb]    [A]     [Em9]      [G]  [A]  [Bm]  
Chuyện ngày 4/4 | qua có một | chàng trai đến với | người yêu giữa núi _ | rừng 
 

     [Bm]        [A/Bb]   [A]      [Em9]   [G] [A]  [Bm] 
Rồi một | đêm trời không | trăng sao nàng đã đi | xa thật xa … | rồi 
 

 [D]         [A]       [G]    [A]      [D]  
| _ Vì cuộc chiến | tranh chất độc đưa nàng khuất núi | đồi_ 


            [A]      [G]  [A]     [D]  
Và 3/4 chỉ còn tiếng | ca thao thức đêm từng đêm | về_ 
 

          [A]          [F#m]            [Bm]   
Và chỉ còn tiếng | sáo tiêu chàng trai hát ... Hỡi...người yêu | ơi....! 
 

 

 [Bm] [A]   [G]  [F#m]  [Bm] [A]   [G]  
| ... ... | ... ... | ... ... | ... 
 

   [Bm]      [Bm]     [Bm]      [A]          [Bm] 
Một | đêm bao ngỡ | ngàng một | đêm gọi em | đến trao tình cho | anh 
 

         [Bm]                [F#]       [F#m] 
Thời | gian sao | vội vàng còn | đâu những tháng | năm bên nhau | _ 
 

   [Bm]      [Bm]    [Bm]       [A]         [Bm]  
Chờ | em mong đêm | dài gọi | em trời không | sáng cho ta gặp | nhau 
 

     [Bm]          [Bm]   
Để anh | hát lời thương lời | yêu... 
 

     [E]             [Bm]       
Lời của | chàng Đam San đi tìm nữ | thần mặt trời_ 
 

     [E]             [Bm]      
Lời của | con tim ta ngày đêm nao | nức cuộc đời 
 

      [E]            [F#]  
Ngày từng | ngày trôi qua anh mãi | hát | 
 

 [A]      [Bm]    
| Hỡi em yêu | dấu ơi | 
 

 [A]      [Bm]    
| Hỡi em yêu | dấu ơi | 
 

      [A]     [A]        [Bm]     
Nơi rừng | xanh anh | hát những ngày | bên nhau || 
 

 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com