1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài ca Vĩnh Long

Cuộn trang

[Dm] Miền [Gm] Tây đón xuân nồng về [Dm] đây Chín nhánh sông [Gm] trôi phù [Am] sa tươi thắm đất [Dm] này Mùa [C] xuân lá hoa tươi [Am] nhuộm Những con sông rồng cũng vươn mình ra biển [Dm] Đông Đón ta [Am] về ta về Cửu [Dm] Long Vĩnh [Dm] Long miền đất oai hùng Từng sản [A] sinh biết bao nhân [Dm] kiệt Theo điệu Nam [Am] xuân hãy cất [Dm] lên lời ca tươi sáng phương Nam Vườn trái xum [A] xuê đồng lúa [Dm] reo đón xuân thơ [Bb] mộng Ta cùng miền [Am] Tây tiến lên [A] đời no ấm phồn [Dm] vinh Hóa nên [A] rồng theo tiếng gọi chín dòng [Dm] sông Về [Gm] trông [Am] những con sông [Dm] rộng Trái tim run [C] động theo tiếng [Am] đàn thanh bình trên [Dm] sông Khúc tâm [Am] tình cho người Vĩnh [Dm] Long

Video hướng dẫn