1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài cho em

Cuộn trang

[G] Chiều nay ngồi [D7] viết riêng cho [Em] em Cho [D7] em bài hát êm [G] đềm trôi theo [C] từng tiếng tơ [D7] mềm Nhờ mây gửi đến [C] riêng cho em Cho em [Am] ngàn lời yêu thương trôi trên [G] nụ cười phong [Bm] kín Mùa thu chợt [D7] đến trong cô đơn Buồn [Am] bay lên mờ [Bm] lấp khung [G] trời chiều lạnh [D7] lùng [Bm] Trời còn gọi tiếng mưa đêm [Am6] nay Mưa [Bm] ơi đừng [Bm7] làm buồn mắt [Em7] em thơ [G] ngây [Cm] Ô hay mùa [Em] thu đến bao [G] giờ Mưa [Bm] bay buồn [D7] giăng mắc khung [Em] trời [G] Người tìm về trên đó [D7] để nhìn làn môi [C] thắm Cớ sao em [G] còn buồn để [D7] mùa thu đến rồi [G] đi Dòng sông nào [D7] vắng xa chưa [Em] em [D7] Ru lên hồn tuổi thơ [G] này thêm một [C6] lần chuốc u [D7] buồn Hồn lên ngàn phím [C] tơ vương êm Ru [Am] em bằng lời ca đêm ru [G] lên tuổi buồn em [Bm] mang Dòng sông rồi vắng xa thôi [D7] em Đời [Am6] trôi theo ngày [Bm] tháng mang [G] nhiều kỷ niệm [D7] buồn [Bm] Tuổi thơ còn có mơ không [D7] em Hay trôi miệt [Bm7] mài ngày tháng [Em7] trong cô [G] liêu.

Video hướng dẫn