highlight chords
[G] Chiều nay ngồi [D7] viết riêng cho [Em] em
Cho [D7] em bài hát êm [G] đềm trôi theo [C] từng tiếng tơ [D7] mềm
Nhờ mây gửi đến [C] riêng cho em 
Cho em [Am] ngàn lời yêu thương trôi trên [G] nụ cười phong [Bm] kín
Mùa thu chợt [D7] đến trong cô đơn 
Buồn [Am] bay lên mờ [Bm] lấp khung [G] trời chiều lạnh [D7] lùng
[Bm] Trời còn gọi tiếng mưa đêm [Am6] nay 
Mưa [Bm] ơi đừng [Bm7] làm buồn mắt [Em7] em thơ [G] ngây [Cm]
Ô hay mùa [Em] thu đến bao [G] giờ
Mưa [Bm] bay buồn [D7] giăng mắc khung [Em] trời
[G] Người tìm về trên đó [D7] để nhìn làn môi [C] thắm
Cớ sao em [G] còn buồn để [D7] mùa thu đến rồi [G] đi
Dòng sông nào [D7] vắng xa chưa [Em] em
[D7] Ru lên hồn tuổi thơ [G] này thêm một [C6] lần chuốc u [D7] buồn
Hồn lên ngàn phím [C] tơ vương êm 
Ru [Am] em bằng lời ca đêm ru [G] lên tuổi buồn em [Bm] mang
Dòng sông rồi vắng xa thôi [D7] em 
Đời [Am6] trôi theo ngày [Bm] tháng mang [G] nhiều kỷ niệm [D7] buồn [Bm]
Tuổi thơ còn có mơ không [D7] em 
Hay trôi miệt [Bm7] mài ngày tháng [Em7] trong cô [G] liêu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài cho em

Từ Công Phụng
[G] Chiều nay ngồi [D7] viết riêng cho [Em] em
Cho [D7] em bài hát êm [G] đềm trôi theo [C] từng tiếng tơ [D7] mềm
Nhờ mây gửi đến [C] riêng cho em 
Cho em [Am] ngàn lời yêu thương trôi trên [G] nụ cười phong [Bm] kín
Mùa thu chợt [D7] đến trong cô đơn 
Buồn [Am] bay lên mờ [Bm] lấp khung [G] trời chiều lạnh [D7] lùng
[Bm] Trời còn gọi tiếng mưa đêm [Am6] nay 
Mưa [Bm] ơi đừng [Bm7] làm buồn mắt [Em7] em thơ [G] ngây [Cm]
Ô hay mùa [Em] thu đến bao [G] giờ
Mưa [Bm] bay buồn [D7] giăng mắc khung [Em] trời
[G] Người tìm về trên đó [D7] để nhìn làn môi [C] thắm
Cớ sao em [G] còn buồn để [D7] mùa thu đến rồi [G] đi
Dòng sông nào [D7] vắng xa chưa [Em] em
[D7] Ru lên hồn tuổi thơ [G] này thêm một [C6] lần chuốc u [D7] buồn
Hồn lên ngàn phím [C] tơ vương êm 
Ru [Am] em bằng lời ca đêm ru [G] lên tuổi buồn em [Bm] mang
Dòng sông rồi vắng xa thôi [D7] em 
Đời [Am6] trôi theo ngày [Bm] tháng mang [G] nhiều kỷ niệm [D7] buồn [Bm]
Tuổi thơ còn có mơ không [D7] em 
Hay trôi miệt [Bm7] mài ngày tháng [Em7] trong cô [G] liêu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com