highlight chords
capo 1 
tone [C] 
 
[Fmaj7] Ngày nắng thấy ai về nơi trước [Cmaj7] sân 
[Fmaj7] Ngày bão cuốn đi trái tim ướt [Cmaj7] mềm 
Em gọi [Fmaj7]nắng lên hong khô hàng mi còn vương chút [Cmaj7] say 
Em gọi [Fmaj7]gió lên mang theo lời yêu nơi đây đong [Cmaj7] đầy 
 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
[Fmaj7] Ngày ấy giá như mình nhìn thấy [Cmaj7] nhau 
[Fmaj7] Ngày ấy có hai trái tim chung [Cmaj7] nhịp 
[Fmaj7] Nhưng mình lỡ quên nhau đi từ khi phải xa cách [Cmaj7] nhau 
[Fmaj7] Để ngày tháng ta rong chơi tựa như một áng mây [Cmaj7] buồn 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
 
[Fmaj7] Vội vã, thế gian ngược [Cmaj7]xuôi bấp bênh 
[Fmaj7] Ngồi xuống, lắng nghe trái [Cmaj7]tim chân thành 
Trong một [Fmaj7]thoáng nghe con tim chợt rung một nhịp rất [Cmaj7] êm 
Hay là [Fmaj7]nói ra đi thôi để mai hai ta chung [Cmaj7] đường 
 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Tìm thấy nhau giữa thế gian mệt [Cmaj7] nhoài
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài hát có 3 hợp âm

Inf.Rinnie Blue
capo 1 
tone [C] 
 
[Fmaj7] Ngày nắng thấy ai về nơi trước [Cmaj7] sân 
[Fmaj7] Ngày bão cuốn đi trái tim ướt [Cmaj7] mềm 
Em gọi [Fmaj7]nắng lên hong khô hàng mi còn vương chút [Cmaj7] say 
Em gọi [Fmaj7]gió lên mang theo lời yêu nơi đây đong [Cmaj7] đầy 
 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
[Fmaj7] Ngày ấy giá như mình nhìn thấy [Cmaj7] nhau 
[Fmaj7] Ngày ấy có hai trái tim chung [Cmaj7] nhịp 
[Fmaj7] Nhưng mình lỡ quên nhau đi từ khi phải xa cách [Cmaj7] nhau 
[Fmaj7] Để ngày tháng ta rong chơi tựa như một áng mây [Cmaj7] buồn 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
 
[Fmaj7] Vội vã, thế gian ngược [Cmaj7]xuôi bấp bênh 
[Fmaj7] Ngồi xuống, lắng nghe trái [Cmaj7]tim chân thành 
Trong một [Fmaj7]thoáng nghe con tim chợt rung một nhịp rất [Cmaj7] êm 
Hay là [Fmaj7]nói ra đi thôi để mai hai ta chung [Cmaj7] đường 
 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Lỡ trót yêu anh [Cmaj7] rồi 
[Fmaj7] Lá là la lá [Cmaj7] la 
[Fmaj7] Tìm thấy nhau giữa thế gian mệt [Cmaj7] nhoài

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com