1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Hát Của Tôi

Cuộn trang

Capo 2 Bài [G]hát [D/F#]bật ra từ con phố [Em7]nghèo Bài [Cadd9]hát mỗi người đặt một tên [G] Bài [D/F#]hát vang nơi tai ai [Em7]từng đi qua Vài [Cadd9]nốt liêu phiêu nơi vết bùn vương [G]bám gót giày [D/F#]Hay để tôi kể bạn nghe [Em7]chuyện của tôi [Cadd9]Quen cười tươi vò suy vò tư vụn [G]trên đôi tay [D/F#]Không âu lo mai đây lo [Em7]sống qua ngày [Cadd9]Tôi là tôi vậy thôi tôi [G]quen nơi này Tôi lạc lõng lạ lẫm giữa nhịp [D/F#]sống gấp gáp [Em7]Tôi chậm chân chạy trốn giữa bão [Cadd9]táp kéo về [G]Có một điều mà tôi [D/F#]đã từng mơ [Em7]Viết lời ca cho đời [Cadd9]sau ấy cơn mơ tôi nuôi [G]sống từng giờ Rùa vác mai lê chậm [D/F#]chạp mặc kệ đời gấp gáp [Em7] Lựa sức mình tránh bon chen đám [Cadd9]đông rùa đỡ bị dẫm đạp [G]Tôi không quen nhịp sống nay [D/F#] Có lẽ kệ tôi ở [Em7]đây Tôi cứ lòng vòng suy tư nhỏ [Cadd9]nhặt hiền lành không kiếm chuyện gây [G]Làm bạn đời sống khốn khó [D/F#] Âu lo tội gì trốn nó [Em7] Cứ đến rồi đi như người khách [Cadd9]lạ kệ họ việc mình mình lo [G]Bài hát đến tai ai [D/F#] Tắt đi hay hứng bật lại [Em7] Tôi đâu có nghĩ can gì đến [Cadd9]tôi làm nhạc chủ yếu nuôi [G]sống ngày dài

Video hướng dẫn