1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài hát tình yêu (And I love you so)

Cuộn trang

1. [F] Tình yêu như tiếng [Gm] nhạc [C7] tình yêu như gió [F] ngàn [Dm] Tình say như chén [Gm] rượu [Bb] ngây ngất khi ta gần [C7] nhau [F] Tình trong em suốt [Gm] đời [C7] tình chân mây cuối [F] trời [Dm] Ðừng lạc nhau nhé [Gm] người [Bb] anh muốn [C7] yêu em trọn [F] đời! [Bb] [F] ĐK: Ngày đó lúc [Dm] trước lúc [G7] trước em chưa gặp anh Đời [C7] sống bao nhiêu muộn phiền bóng [F] tối vây quanh triền miên Tình yêu như [Dm] nắng ấm nắng [G7] ấm đến trong mùa đông [C7] Nắng lên cho tình thêm [F] hồng [Bb] [F] 2. [F] Tình cho nhau đón [Gm] mời [C7] tình lên cao vút [F] trời [Dm] Tình sâu như biển [Gm] khơi [Bb] dâng sóng khi ta gần [C7] nhau [F] Trọn con tim ước [Gm] thề [C7] trọn tim yêu gởi [F] về [Dm] Về riêng anh dấu [Gm] yêu [Bb] cho đến mai [C7] sau ngàn [F] đời ----------------- 1. [F] And I love you [Gm] so [C7] the people ask me [F] how [Dm] How I've lived till [Gm] now, [Bb] I tell them I don't [C7] know [F] I guess they unders-[Gm] tand, [C7] how lonely life has [F] been [Dm] But life began a-[Gm] gain [Bb] the day you [C7] took my [F] hand [Bb] [F] Chorus: And, yes, I [Dm] know how [G7] lonely life can be. [C7] The shadows follow me, and the [F] night won't set me free But I don't [Dm] let the [G7] evening get me down [C7] Now that you're around [F] me [Bb] [F] 2. And you love me [Gm] too, [C7] your thoughts are just for [F] me [Dm] You set my spirit [Gm] free [Bb] I'm happy that you [C7] do [F] The book of life is [Gm] brief and [C7] once a page is [F] read [Dm] All but love is [Gm] dead, [Bb] That is [C7] my be-[F] lief

Video hướng dẫn