highlight chords
1. [F] Tình yêu như tiếng [Gm] nhạc [C7] tình yêu như gió [F] ngàn 
[Dm] Tình say như chén [Gm] rượu [Bb] ngây ngất khi ta gần [C7] nhau
[F] Tình trong em suốt [Gm] đời [C7] tình chân mây cuối [F] trời 
[Dm] Ðừng lạc nhau nhé [Gm] người [Bb] anh muốn [C7] yêu em trọn [F] đời! [Bb] [F]
ĐK: Ngày đó lúc [Dm] trước lúc [G7] trước em chưa gặp anh
Đời [C7] sống bao nhiêu muộn phiền bóng [F] tối vây quanh triền miên
Tình yêu như [Dm] nắng ấm nắng [G7] ấm đến trong mùa đông
[C7] Nắng lên cho tình thêm [F] hồng [Bb] [F]
2. [F] Tình cho nhau đón [Gm] mời [C7] tình lên cao vút [F] trời 
[Dm] Tình sâu như biển [Gm] khơi [Bb] dâng sóng khi ta gần [C7] nhau
[F] Trọn con tim ước [Gm] thề [C7] trọn tim yêu gởi [F] về 
[Dm] Về riêng anh dấu [Gm] yêu [Bb] cho đến mai [C7] sau ngàn [F] đời
-----------------
1. [F] And I love you [Gm] so [C7] the people ask me [F] how
[Dm] How I've lived till [Gm] now, [Bb] I tell them I don't [C7] know
[F] I guess they unders-[Gm] tand, [C7] how lonely life has [F] been
[Dm] But life began a-[Gm] gain [Bb] the day you [C7] took my [F] hand [Bb] [F]
Chorus: And, yes, I [Dm] know how [G7] lonely life can be.
[C7] The shadows follow me, and the [F] night won't set me free
But I don't [Dm] let the [G7] evening get me down
[C7] Now that you're around [F] me [Bb] [F]
2. And you love me [Gm] too, [C7] your thoughts are just for [F] me
[Dm] You set my spirit [Gm] free [Bb] I'm happy that you [C7] do
[F] The book of life is [Gm] brief and [C7] once a page is [F] read
[Dm] All but love is [Gm] dead, [Bb] That is [C7] my be-[F] lief
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài hát tình yêu (And I love you so)

Don McLean , Đức Huy
1. [F] Tình yêu như tiếng [Gm] nhạc [C7] tình yêu như gió [F] ngàn 
[Dm] Tình say như chén [Gm] rượu [Bb] ngây ngất khi ta gần [C7] nhau
[F] Tình trong em suốt [Gm] đời [C7] tình chân mây cuối [F] trời 
[Dm] Ðừng lạc nhau nhé [Gm] người [Bb] anh muốn [C7] yêu em trọn [F] đời! [Bb] [F]
ĐK: Ngày đó lúc [Dm] trước lúc [G7] trước em chưa gặp anh
Đời [C7] sống bao nhiêu muộn phiền bóng [F] tối vây quanh triền miên
Tình yêu như [Dm] nắng ấm nắng [G7] ấm đến trong mùa đông
[C7] Nắng lên cho tình thêm [F] hồng [Bb] [F]
2. [F] Tình cho nhau đón [Gm] mời [C7] tình lên cao vút [F] trời 
[Dm] Tình sâu như biển [Gm] khơi [Bb] dâng sóng khi ta gần [C7] nhau
[F] Trọn con tim ước [Gm] thề [C7] trọn tim yêu gởi [F] về 
[Dm] Về riêng anh dấu [Gm] yêu [Bb] cho đến mai [C7] sau ngàn [F] đời
-----------------
1. [F] And I love you [Gm] so [C7] the people ask me [F] how
[Dm] How I've lived till [Gm] now, [Bb] I tell them I don't [C7] know
[F] I guess they unders-[Gm] tand, [C7] how lonely life has [F] been
[Dm] But life began a-[Gm] gain [Bb] the day you [C7] took my [F] hand [Bb] [F]
Chorus: And, yes, I [Dm] know how [G7] lonely life can be.
[C7] The shadows follow me, and the [F] night won't set me free
But I don't [Dm] let the [G7] evening get me down
[C7] Now that you're around [F] me [Bb] [F]
2. And you love me [Gm] too, [C7] your thoughts are just for [F] me
[Dm] You set my spirit [Gm] free [Bb] I'm happy that you [C7] do
[F] The book of life is [Gm] brief and [C7] once a page is [F] read
[Dm] All but love is [Gm] dead, [Bb] That is [C7] my be-[F] lief

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com