1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài không tên cuối cùng trở lại

Cuộn trang

1. Nhớ rất [Am] nhiều, câu chuyện đó Ngỡ như [A7] là, ngày hôm [Dm] qua Ôi ước [E7] ao, có một [G] ngày Được gặp [E7] em, hỏi chuyện em Lần cuối [Am] cùng. 2. Vẫn con [Am] đường, con đường cũ Vẫn ngôi [A7] trường, ngôi trường [Dm] xưa Mưa vẫn [E7] bay, như hôm [G] nào Người ở [E7] đâu, mình ở đây, bạc mái [Am] đầu. ĐK: Này em [Am] hỡi, con đường em đi [Dm] đó Con đường em theo [G] đó, chắc qua bao lênh [Am] đênh Bao gập [Dm] ghềnh, có làm héo [Am] hắt Có dập tắt [G] mất, nét tươi nhuận nụ [E7] cười. Này em [Am] hỡi, con đường em đi [Dm] đó Con đường em theo [G] đó, đúng đấy em [Am] ơi Nếu chúng [Dm] mình, có thành đôi [Am] lứa Chắc gì ta [E7] đã, thoát ra đời khổ [Am] đau. 2. Nếu không [Am] còn, được gặp nữa Giữ cho [A7] trọn, ân tình [Dm] xưa Xin gửi [E7] em, một lời [G] nguyện Được bình [E7] yên, được bình yên, về cuối [Am] đời.

Video hướng dẫn