1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài không tên số 14 (Đà Lạt xanh)

Cuộn trang

Đà Lạt xanh [Em] trong in dấu chân em hồng Đà Lạt nắng [Am] say điểm [C] tô thời con [G] gái [E7] Đà Lạt mù [Am] sương mộng [D7] mơ sóng cuồn [G] cuộn Tình yêu mới chớm mở [C] nguồn đôi mắt [B7] sáng Nụ cười em [Em] tươi mơ có nhau trong đời Kỷ niệm ngất [Am] ngây bao [C] nhiêu điều vui [G] mới [E7] Sài Gòn mù [Am] khơi tình [D7] vui có anh [G] đợi Đợi trong nỗi khắc [B7] khoải của tình anh chơi [Em] vơi Em có [C] biết đằm thắm một đóa [B7] hoa Là tình [C] yêu tình [Am] yêu của chúng [B7] ta Em đã [C] đến trong [E7] khi anh không [Am] ngờ Và như [B7] thế chẳng lẽ một giấc [Em] mơ Tình hồng anh [Em] trao như máu anh đang hồng Nhịp đập trái [Am] tim vẫn [C] chia đều sự [G] sống [E7] Mặn nồng dòng [Am] sông trải [D7] ra đến vô [G] cùng Tặng em tất cả nhiệm [B7] mầu trong không [Em] trung

Video hướng dẫn