1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Không Tên Số 4

Cuộn trang

Khóc cho vơi đi những nhục hình

Nói cho quên đi những tội tình

Ðời con gái cũng cần dĩ vãng

Mà em tôi chỉ còn tương lai

Mai về sau nước mắt có cạn

Khi xa đời thương cho đàn con

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưả

Lệ xoá cho em được không những kỷ niệm đắng

Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?

Ðếm cho em giây phút mặn nồng

Giữ cho em mái tóc bồng

Lời anh nói sẽ còn mãi đấy

Truyện mai sau xin gửi trên tay


Video hướng dẫn