1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài không tên số 50

Cuộn trang

Em [Em] bảo anh đi đi sao [A7] anh không đứng [D] lại Em [Em] bảo anh đừng [Am] đợi sao [D] anh vội về [G] ngay Lời [Em] nói thoảng gió [Am] bay đôi [B7] mắt huyền đẫm [Em] lệ Mà [Am] sao anh dại [F] thế không [B7] nhìn vào mắt [Em] em Mà [Am] sao anh dại [F] thế không [D] nhìn vào mắt [G] em Không [Em] nhìn vào mắt [Am] sầu không [B7] nhìn vào mắt [Em] sâu Những chuyện buồn qua [G] đi xin [Am] em không nhắc [B7] lại Anh [Em] ngu khờ vụng [Am] dại em mơ [D] mộng viễn [G] vông [Em] Ðời sống nghiệt ngã [Am] không, không [B7] cho chúng mình ấm [Em] mộng Thì [Am] thôi xin gửi [Em] sóng đưa [B7] tình về cuối [Em] sông Thì [Am] thôi xin gửi [F] sóng đưa [D] tình về cuối [G] sông Ðưa [Em] thuyền về bến [Am] mộng đưa [B7] tinh vào cõi [Em] không

Video hướng dẫn