1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz)

Cuộn trang

[C] Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên [Dm] ta rồi [F] Từng cơn, từng cơn sầu [G] hắt hiu nhẹ [C] rơi Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi [Dm] xa vời [F] Giọt mưa từ đâu làm [G] mắt em lệ [C] rơi [G7] Mùa mưa ôi [C] thấy [Em] sao buồn [F] tênh [G] Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa [C] mãi trôi [C7] Lá cây lặng [F] chết bên [Dm] đường Rồi [G] nước cuốn mất [G7] theo cùng [C] thời gian [C] Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo [Dm] u buồn [F] Trời mưa, trời mưa rồi [G] cuốn đi mộng [C] mơ Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây [Dm] trời [F] Giọt mưa giờ đây là [G] xót xa mình [C] tôi Mùa mưa [F] tới nơi rồi, mùa mưa [Fm] tới đây rồi Tiếng mưa [C] buồn bồi hồi [Am] tâm tư [Dm] thế [G] gian [C] La la la la la la la la la [Dm] la [F] La la la la la la la [G] la la [C] la ------------------ I [C] wondered should I go or should [Dm] I stay [F] The band had only one [G] more song to [C] play And then I saw you out the corner of [Dm] my eyes [F] A little girl [G] alone and so [C] shy [G7] I had the [C] last [Em] waltz with [F] you [G] Two lonely people to-[C] gether [C7] I fell in [F] love with [Dm] you The [G] last waltz should [G7] last for [C] ever [C] But the love we had was goin' [Dm] strong [F] Through the good and bad [G] we'd get a- [C] long And then the flame of love died in your [Dm] eyes [F] My heart was broken in two when [G7] you said good [C] bye It's all [F] over now nothing [Fm] left to say Just my [C] tears and the [Am] orchestra [Dm] play- [G] ing [C] La la la la la la la la la [Dm] la [F] La la la la la la la [G] la la [C] la

Video hướng dẫn