highlight chords
[C] Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên [Dm] ta rồi
[F] Từng cơn, từng cơn sầu [G] hắt hiu nhẹ [C] rơi
Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi [Dm] xa vời
[F] Giọt mưa từ đâu làm [G] mắt em lệ [C] rơi
[G7] Mùa mưa ôi [C] thấy [Em] sao buồn [F] tênh
[G] Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa [C] mãi trôi
[C7] Lá cây lặng [F] chết bên [Dm] đường
Rồi [G] nước cuốn mất [G7] theo cùng [C] thời gian
[C] Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo [Dm] u buồn
[F] Trời mưa, trời mưa rồi [G] cuốn đi mộng [C] mơ
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây [Dm] trời
[F] Giọt mưa giờ đây là [G] xót xa mình [C] tôi
Mùa mưa [F] tới nơi rồi, mùa mưa [Fm] tới đây rồi
Tiếng mưa [C] buồn bồi hồi [Am] tâm tư [Dm] thế [G] gian
[C] La la la la la la la la la [Dm] la
[F] La la la la la la la [G] la la [C] la
------------------
I [C] wondered should I go or should [Dm] I stay
[F] The band had only one [G] more song to [C] play
And then I saw you out the corner of [Dm] my eyes
[F] A little girl [G] alone and so [C] shy
[G7] I had the [C] last [Em] waltz with [F] you
[G] Two lonely people to-[C] gether
[C7] I fell in [F] love with [Dm] you
The [G] last waltz should [G7] last for [C] ever
[C] But the love we had was goin' [Dm] strong
[F] Through the good and bad [G] we'd get a- [C] long
And then the flame of love died in your [Dm] eyes
[F] My heart was broken in two when [G7] you said good [C] bye
It's all [F] over now nothing [Fm] left to say
Just my [C] tears and the [Am] orchestra [Dm] play- [G] ing
[C] La la la la la la la la la [Dm] la
[F] La la la la la la la [G] la la [C] la
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài luân vũ mùa mưa (The last waltz)

Barry Mason , Les Reed , Trường Kỳ
[C] Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên [Dm] ta rồi
[F] Từng cơn, từng cơn sầu [G] hắt hiu nhẹ [C] rơi
Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi [Dm] xa vời
[F] Giọt mưa từ đâu làm [G] mắt em lệ [C] rơi
[G7] Mùa mưa ôi [C] thấy [Em] sao buồn [F] tênh
[G] Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa [C] mãi trôi
[C7] Lá cây lặng [F] chết bên [Dm] đường
Rồi [G] nước cuốn mất [G7] theo cùng [C] thời gian
[C] Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo [Dm] u buồn
[F] Trời mưa, trời mưa rồi [G] cuốn đi mộng [C] mơ
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây [Dm] trời
[F] Giọt mưa giờ đây là [G] xót xa mình [C] tôi
Mùa mưa [F] tới nơi rồi, mùa mưa [Fm] tới đây rồi
Tiếng mưa [C] buồn bồi hồi [Am] tâm tư [Dm] thế [G] gian
[C] La la la la la la la la la [Dm] la
[F] La la la la la la la [G] la la [C] la
------------------
I [C] wondered should I go or should [Dm] I stay
[F] The band had only one [G] more song to [C] play
And then I saw you out the corner of [Dm] my eyes
[F] A little girl [G] alone and so [C] shy
[G7] I had the [C] last [Em] waltz with [F] you
[G] Two lonely people to-[C] gether
[C7] I fell in [F] love with [Dm] you
The [G] last waltz should [G7] last for [C] ever
[C] But the love we had was goin' [Dm] strong
[F] Through the good and bad [G] we'd get a- [C] long
And then the flame of love died in your [Dm] eyes
[F] My heart was broken in two when [G7] you said good [C] bye
It's all [F] over now nothing [Fm] left to say
Just my [C] tears and the [Am] orchestra [Dm] play- [G] ing
[C] La la la la la la la la la [Dm] la
[F] La la la la la la la [G] la la [C] la

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com