1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài thơ cho anh

Cuộn trang

Vì nhớ [A] anh nên em [C#m] viết, viết nên bài [D] thơ gởi đến [A] anh Em [Bm] buồn vì nhung [Ab] nhớ anh có biết không [E] anh [E7] Ngày đi [A] qua, lại một ngày sao [F#m] anh không [C#m] đến Cho em đợi [A] chờ sao hững [Bm] hờ, để [E7] em giận nỗi nhớ [A] anh [A7] Bài thơ [F#m] viết để riêng cho [E] anh Viết bằng con [D] tim với cả tấm [A] lòng tấm lòng si [C#m][E] Tìm em [Bm] nhé dẫu chỉ trong [A] thơ Dẫu chỉ một [E] lần một [C#m] lần phù [E7] du Lệ nào [A] thấm ướt môi cô [E] đơn ướt niềm tương [D] tư Cho thêm nỗi [A] sầu nỗi sầu vì [C#m] anh [E] Đừng lặng [Bm] thinh cho mắt em [A] buồn Cho vai thêm [E] gầy cho ướt mặn bờ [A] môi Viết riêng cho [E] anh đến với em [A] đi Dẫu cho có [C#m] muộn ứ [D] màng, em vẫn [E] đợi [E7] chờ [A] anh

Video hướng dẫn