1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài Thương Khó theo Thánh Luca (PASSIO) - Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Cuộn trang

Video hướng dẫn