1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài tình cho giai nhân

Cuộn trang

Con trăng rất [C] già mà còn hào [Am] hoa Con sông rất [Em] già mà tuôn lượt [C] là Còn ta riêng [Dm] ta còn em riêng [G7] em Em rất [C] buồn mà tình cứ [Dm] ươm Thân ta đã mòn mà lòng vẫn [G7] son Con trăng rất [Em] tròn dù tình héo [Am] hon Thương vẫn [G7] trọn chẳng oán không [C] hờn Em ơi mỗi [G] chiều cuộc đời mỗi [Dm] xiêu Nhưng em mỹ [G] miều lòng ta cứ [C] yêu Này ta dệt [Dm] chiếu chờ em yêu [G7] kiều Này ta dệt [Dm] gấm mời em sang [G7] nằm Ta gieo [Dm] mầm tình sâu nghĩa [G7] thâm Ôi em xa [Dm] gần đời thay lắm [C] lần Tình [G7] thay gió [C] lộng Ơi em vất [G7] vả nở đời quỳnh [C] hoa Ơi em rất [G7] lạ hiểu được lòng [C] ta Con trăng rất [C] già mà còn hào [Am] hoa Con sông rất [Em] già mà tuôn lượt [C] là Còn ta riêng [Dm] ta còn em riêng [G7] em Em rất [C] mềm dậy nghìn sóng [Dm] lên Em trông rất hiền lòng sao chóng [G7] quên Con trăng tiếc [Em] em ngày rằm réo [Am] tên Trăng đã [G7] hẹn ngàn kiếp cũng [C] đền Chân em rất [G] dài thị thành ngất [Dm] ngây Vai em rất [G] đầy ngủ vùi tóc [C] mây À ơi ngọt [Dm] tiếng gọi xuân trăm [G7] miền À ơi đời [Dm] úa cần em sang [G7] mùa Ai lên [Dm] đường thả tình bốn [G7] phương Ơi ai vô [Dm] thường lòng ai khó [C] lường Lòng [G7] ai trễ [C] muộn Ơi em mát [G7] rượi đẹp màu lụa [C] tươi Mong em nói [G7] cười nhẹ nhàng thảnh [C] thơ

Video hướng dẫn