1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bài xuân này xin hát quanh năm

Cuộn trang

1. Bài xuân [G7] này xin hát quanh năm Bài xuân [Eb] này xin hát quanh [Cm] năm Đời vì [Eb] nhau cho mãi còn [Gm] đẹp Tình vì [Eb] nhau cho xuân còn [D] hồng Mùa xuân [Bb] nào bưng bã chân [Gm] không Cuộc tình [Eb] đau với vạn ngày [D] tròn Thành tuổi [Bb] trời như mãi long [Gm] đong. Hát say mê reo mời xuân [F] về Áo đua [Gm] bay theo mùa hội [Cm] hè Tìm gặp [F] đây lao xao tâm [Bb] sự Chuyện thời [Gm] xưa thời loạn [C] ly Hát suy tôn ơn người dưới [D] mộ Đã vui [Gm] tay môi cười xong [C] nợ Đời mùa [D] xuân tìm mùa [Gm] xuân. 2. Bài xuân [G7] này xin hát quanh năm Hòng ru [Eb] mờ giây phút thương [Cm] tâm Từ mùa [Eb] xuân tan trong lửa [Gm] đạn Ngồi chờ [Eb] tin anh em nuộn [D] nàn Vì đau [Bb] buồn xuân bỏ đi [Gm] nhanh Mặc đời [Eb] đau kiếp người lận [D] đận Được mấy [Bb] giờ vui cũng mong [Gm] manh. Hát thương ru bên sầu xanh [F] mộ Hát đưa [Gm] nhau khỏi đời mơ [Cm] hồ Rồi lửa [F] mãi xuân xanh vô [Bb] tận Ngày bình [Gm] yên, mặt trời [C] lên Hát ru hơ môi nàng góa [D] phụ Cấy cơn [Gm] mơ tháng ngày sa [C] mù Một thời [D] xuân tình còn [Gm] xuân. 3. Bài xuân [G7] này xin hát quanh năm Bài xuân [Eb] này xin hát quanh [Cm] năm Buộc đời [Eb] nhau chia nhau mộng [Gm] đẹp Tình là [Eb] bao anh em chật [D] hẹp Gọi nhau [Bb] về yêu nốt trăm [Gm] năm Từ một [Eb] đêm anh chị phải [D] lòng Rực lửa [Bb] tình qua phút vui [Gm] chung. Ngửa đôi tay xin người quên [F] sầu Hát say [Gm] mê như tình ban [Cm] đầu Vạn mùa [F] xuân yêu thương không [Bb] hẹn Mà còn [Gm] xanh tình còn [C] xanh Hát đưa em theo về với [D] người Tuổi em [Gm] xuân trong lòng lửa [C] gọi Đời thật [D] xuân tình thật [Gm] xuân.

Video hướng dẫn