highlight chords
1. [Am] Tonight we [F] dance [G] I lay my [F] life, in your [Am] hands 
[Am] We take the [F] floor, [G] nothing is [F] forbidden any [E] more
Don't let the [Am] world in outside 
Don't let the [F] moment go by 
[C] Nothing can [G] stop us to- [E] night
Chorus: Baila- [Am] mos let the [G] rhythm take you [F] over Baila- [Am] mos 
Te [G] quiero amor [F] mio, baila- [Am] mos 
Gonna [G] live this [F] night forever Baila- [Am] mos 
Te [G] quiero amor [F] mio, te [E] quiero
2. [Am] Tonight I'm [F] yours, [G] we can make it [F] happen I'm so [Am] sure 
[G] Now I'm letting [F] go, [G] there is something I [F] think you should [E] know 
I won't be [Am] leaving your side 
We're gonna [F] dance through the night 
[C] I'm gonna reach [G] for the [E] stars
* (Whoa, oh oh [Am] oh) [G] Tonight we [F] dance 
(Whoa, oh oh [Am] oh) [G] Like no tomor- [F] row 
(Whoa oh oh [Am] oh) [G] If you will [F] stay with [Am] me 
Te quiero, mi amor. Quedate conmigo, esta noche . Quedate mi cielo
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bailamos

Enrique Iglesias
1. [Am] Tonight we [F] dance [G] I lay my [F] life, in your [Am] hands 
[Am] We take the [F] floor, [G] nothing is [F] forbidden any [E] more
Don't let the [Am] world in outside 
Don't let the [F] moment go by 
[C] Nothing can [G] stop us to- [E] night
Chorus: Baila- [Am] mos let the [G] rhythm take you [F] over Baila- [Am] mos 
Te [G] quiero amor [F] mio, baila- [Am] mos 
Gonna [G] live this [F] night forever Baila- [Am] mos 
Te [G] quiero amor [F] mio, te [E] quiero
2. [Am] Tonight I'm [F] yours, [G] we can make it [F] happen I'm so [Am] sure 
[G] Now I'm letting [F] go, [G] there is something I [F] think you should [E] know 
I won't be [Am] leaving your side 
We're gonna [F] dance through the night 
[C] I'm gonna reach [G] for the [E] stars
* (Whoa, oh oh [Am] oh) [G] Tonight we [F] dance 
(Whoa, oh oh [Am] oh) [G] Like no tomor- [F] row 
(Whoa oh oh [Am] oh) [G] If you will [F] stay with [Am] me 
Te quiero, mi amor. Quedate conmigo, esta noche . Quedate mi cielo

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com