1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bàn tay mẹ

Cuộn trang

Bàn tay [D] mẹ bế chúng [A] con Bàn tay mẹ chăm chúng [D] con Cơm con ăn tay mẹ [Bm] nấu Nước con [G] uống tay mẹ [A] đun Trời nóng [F#m] bức gió từ tay [D] mẹ con ngủ [A] ngon Trời giá [F#m] rét cũng vòng [A] tay mẹ ủ ấm [Em] con Bàn tay [A] mẹ vì chúng [Bm] con Từ tay [A] mẹ con lớn [D] khôn

Video hướng dẫn