1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bản Tình Ca Tháng 5

Cuộn trang

Ngủ [E]vùi cùng ký ức [B]về trong[C#m] giấc mơ luôn gọi[A] tên, đôi khi[E] tôi muốn cố quên [B]đi, nhưng xóa[A] sao ngàn vết [A]giấu Để trở[E] lại nơi đã từng[B], ngày đó[C#m] khi ta gần[A] bên Rồi một [E]ngày em đã quay[F#] lưng trong cơn[A] mưa tháng [B]năm ĐK: Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen.. nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào. để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi.. Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai.. Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại, Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em, Còn ngân[B] vang hay tan [B]biến, Theo mưa[E] ướt nhòa Rồi từng [E]ngày như vẫn [B]thường, nắng có [C#m]xua bớt buồn [A]phiền Những ước[E] muốn rồi sẽ phai [B]dần, khi giấc[A] mơ qua một[A] đêm Trong cơn [E]mơ như bất [B]tận, vẫn thấy đâu[C#m] đây một tiếng [A]cười Ánh mắt ấy [E]vẫn chứa chan dịu[F#] dàng, [A]khi giấc mơ [B]qua Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen.. nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào. để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi.. Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai.. Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại, Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em, [E]vội tan trong[B] mưa..u hù u hù

Video hướng dẫn