highlight chords
Ngủ [E]vùi cùng ký ức [B]về
trong[C#m] giấc mơ luôn gọi[A] tên,
đôi khi[E] tôi muốn cố quên [B]đi,
nhưng xóa[A] sao ngàn vết [A]giấu

Để trở[E] lại nơi đã từng[B],
ngày đó[C#m] khi ta gần[A] bên
Rồi một [E]ngày em đã quay[F#] lưng
trong cơn[A] mưa tháng [B]năm
ĐK:
Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen..
nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào.
để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi..
Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới
Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai..
Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại,
Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em,
Còn ngân[B] vang hay tan [B]biến,
Theo mưa[E] ướt nhòa
Rồi từng [E]ngày như vẫn [B]thường,
nắng có [C#m]xua bớt buồn [A]phiền
Những ước[E] muốn rồi sẽ phai [B]dần,
khi giấc[A] mơ qua một[A] đêm
Trong cơn [E]mơ như bất [B]tận,
vẫn thấy đâu[C#m] đây một tiếng [A]cười
Ánh mắt ấy [E]vẫn chứa chan dịu[F#] dàng,
[A]khi giấc mơ [B]qua
Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen..
nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào.
để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi..
Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới
Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai..
Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại,
Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em,
[E]vội tan trong[B] mưa..u hù u hù
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bản Tình Ca Tháng 5

Tuấn Hưng
Ngủ [E]vùi cùng ký ức [B]về
trong[C#m] giấc mơ luôn gọi[A] tên,
đôi khi[E] tôi muốn cố quên [B]đi,
nhưng xóa[A] sao ngàn vết [A]giấu

Để trở[E] lại nơi đã từng[B],
ngày đó[C#m] khi ta gần[A] bên
Rồi một [E]ngày em đã quay[F#] lưng
trong cơn[A] mưa tháng [B]năm
ĐK:
Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen..
nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào.
để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi..
Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới
Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai..
Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại,
Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em,
Còn ngân[B] vang hay tan [B]biến,
Theo mưa[E] ướt nhòa
Rồi từng [E]ngày như vẫn [B]thường,
nắng có [C#m]xua bớt buồn [A]phiền
Những ước[E] muốn rồi sẽ phai [B]dần,
khi giấc[A] mơ qua một[A] đêm
Trong cơn [E]mơ như bất [B]tận,
vẫn thấy đâu[C#m] đây một tiếng [A]cười
Ánh mắt ấy [E]vẫn chứa chan dịu[F#] dàng,
[A]khi giấc mơ [B]qua
Dấu chân lạc[C#m] bước trên phố [A]quen..
nơi cơn[E] mơ tôi đi[B] vào.
để tìm về[C#m] đúng nơi trước [A]khi..
Ào ạt[E] cơn mưa[B] tới
Muốn sửa lại[C#m] phút giây đã[A] sai..
Cho em sẽ[E] quay ngoảnh[B] lại,
Bài tinh ca[C#m] tháng năm dành cho[A] em,
[E]vội tan trong[B] mưa..u hù u hù

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com