highlight chords
Cảm [Em] ơn bạn cho tôi [C] biết
Cảm giác yêu [D] thương lớn lao nhường [Em] nào
Cảm [Em] ơn bè cho tôi [D] biết
Cảm xúc cô [G] đơn ngập đầy đớn đau.
Cuộc sống [Am] khó xô đời tôi [C] ngã
Bạn vẫn [Em] mãi bên cạnh chia sẻ
Bè đã [G] mất quên tình quên [D] nghĩa
Không vấn [G] vương điều gì về [B7] tôi.
ĐK:
Bạn luôn [Am] nói khi tôi đi lạc [C] lối
Bạn góp [Em] ý khi tôi tiêu xài phung phí
Dù cho [D] có ngàn lần xin lỗi
Bạn vẫn [G] mong tôi một lần [B7] đúng.
Bè không [Am] biết ngày mai tôi [C] sẽ ra sao
Bè chỉ [Em] biết lao vào cuộc chơi
Cười sục [D] tính xong lại mất [Bm] tích
Bỏ lại [Em] tôi với cuộc vui đã tàn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bạn và bè

Quách Beem
Cảm [Em] ơn bạn cho tôi [C] biết
Cảm giác yêu [D] thương lớn lao nhường [Em] nào
Cảm [Em] ơn bè cho tôi [D] biết
Cảm xúc cô [G] đơn ngập đầy đớn đau.
Cuộc sống [Am] khó xô đời tôi [C] ngã
Bạn vẫn [Em] mãi bên cạnh chia sẻ
Bè đã [G] mất quên tình quên [D] nghĩa
Không vấn [G] vương điều gì về [B7] tôi.
ĐK:
Bạn luôn [Am] nói khi tôi đi lạc [C] lối
Bạn góp [Em] ý khi tôi tiêu xài phung phí
Dù cho [D] có ngàn lần xin lỗi
Bạn vẫn [G] mong tôi một lần [B7] đúng.
Bè không [Am] biết ngày mai tôi [C] sẽ ra sao
Bè chỉ [Em] biết lao vào cuộc chơi
Cười sục [D] tính xong lại mất [Bm] tích
Bỏ lại [Em] tôi với cuộc vui đã tàn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com