Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bạn và bè

Cuộn trang

Cảm [Em] ơn bạn cho tôi [C] biết Cảm giác yêu [D] thương lớn lao nhường [Em] nào Cảm [Em] ơn bè cho tôi [D] biết Cảm xúc cô [G] đơn ngập đầy đớn đau. Cuộc sống [Am] khó xô đời tôi [C] ngã Bạn vẫn [Em] mãi bên cạnh chia sẻ Bè đã [G] mất quên tình quên [D] nghĩa Không vấn [G] vương điều gì về [B7] tôi. ĐK: Bạn luôn [Am] nói khi tôi đi lạc [C] lối Bạn góp [Em] ý khi tôi tiêu xài phung phí Dù cho [D] có ngàn lần xin lỗi Bạn vẫn [G] mong tôi một lần [B7] đúng. Bè không [Am] biết ngày mai tôi [C] sẽ ra sao Bè chỉ [Em] biết lao vào cuộc chơi Cười sục [D] tính xong lại mất [Bm] tích Bỏ lại [Em] tôi với cuộc vui đã tàn.