Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bâng khuâng điều gì

Cuộn trang

Cơn [A] mưa đầu mùa đến không báo [Bm] trước [A] Long lanh ánh [D] mắt [C] ngỡ ngàng giọt [E7] mưa [A] Cơn mưa đầu mùa mưa giăng thang nắng [A] Tiếng ai sâu [D] lắng [E7] lặng vào nhớ [A] thương Con [A] đường nôn nao phượng hồng nghiêng bóng Duyên [D] dáng đôi hàng [Bm] cây em [E7] bâng khuâng điều [A] gì Cơn [A] mưa thầm lặng chợt [Bm] đến chợt [D] đi Nắng [E7] vương tà áo [A] trắng bâng [E7] khuâng điều [A]

Loading...