Bâng khuâng điều gì

≣≣
Cơn [A] mưa đầu mùa đến không báo [Bm] trước
[A] Long lanh ánh [D] mắt [C] ngỡ ngàng giọt [E7] mưa
[A] Cơn mưa đầu mùa mưa giăng thang nắng
[A] Tiếng ai sâu [D] lắng [E7] lặng vào nhớ [A] thương
Con [A] đường nôn nao phượng hồng nghiêng bóng
Duyên [D] dáng đôi hàng [Bm] cây em [E7] bâng khuâng điều [A]
Cơn [A] mưa thầm lặng chợt [Bm] đến chợt [D] đi
Nắng [E7] vương tà áo [A] trắng bâng [E7] khuâng điều [A]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)