Bằng lăng tím

≣≣
[Am] [Dm]
Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa.
[G] c [E7]
Nhớ tuối học trò bao ước mơ.
[Am] [Dm]
Nhớ chiều nào nhau bước đi trên sân trường xưa.
[E7] [Am]
Bỗng bâng quơ tình đến tự bao giờ.
[Am] [Dm]
Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân.
[G] c [E7]
Mối tình học trò rồi vụt cánh bay.
[Am] [Dm]
Ôi chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa.
[E7] [Am]
Ước mong sao tình đến lại một lần.
[F] [G] [Dm] [Am]
Và nhớ đôi mắt nào đã làm sao xuyến lòng ai.
[F] [G] [Dm] [Am]
Một thoáng như ngỡ ngàng xoe tròn đôi mắt nhìn ai.
[F] [Am7] [E7] [Am]
Và ước mong một ngày, một ngày ta sẽ bên nhau.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)