highlight chords
Bằng lòng đi [Dm] em, anh về quê lo lễ cau trầu 
Mẹ cha lên [Gm] hỏi kết [Dm] hoa bằng thuyền đưa dâu 
Áo [F] cưới hình đôi [Bb] bồ câu khăn [C] vấn nhiều vàng mượt đầu
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em, anh miền [Bb] Tây [C] trái cây xanh [Dm] màu.
Bằng lòng đi [Dm] em, dâu làng anh lắm của dư tiền
Cườm xanh tay [Gm] nhẫn rất [Dm] sang bảy vòng xi-men 
Đám [F] cưới nhà đông [Bb] người chen, dây [C] pháo thả dài nổ rền 
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em trăng mười [Bb] lăm ta [C] cưới nhau [Dm] liền.
[G] Hỏi mãi em [Dm] im re [G]
Sao mà làm thinh không muốn [Dm] nói 
Anh trắng [G] đêm muỗi kêu lời vo ve 
[C] Em biết chưa đông lại về 
[Am] Nghe gió đưa bụi [A7] chuối sau [Dm] hè 
Bằng lòng đi em khuya lẻ [Bb] loi đom [C] đóm lập [Dm] lòe.
Bằng lòng đi [Dm] em quê miền Tây quen khói lam chiều 
Cầu tre lắt [Gm] lẽo bướm [Dm] ong, phượng hồng ve kêu 
Giếng [F] nước cầu khua [Bb] tình yêu chim [C] líu lo chuyền cành điều
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em anh miền [Bb] Tây em [C] cũng mỹ [Dm] miều.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bằng lòng đi em

Giao Tiên , Cô Phượng
Bằng lòng đi [Dm] em, anh về quê lo lễ cau trầu 
Mẹ cha lên [Gm] hỏi kết [Dm] hoa bằng thuyền đưa dâu 
Áo [F] cưới hình đôi [Bb] bồ câu khăn [C] vấn nhiều vàng mượt đầu
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em, anh miền [Bb] Tây [C] trái cây xanh [Dm] màu.
Bằng lòng đi [Dm] em, dâu làng anh lắm của dư tiền
Cườm xanh tay [Gm] nhẫn rất [Dm] sang bảy vòng xi-men 
Đám [F] cưới nhà đông [Bb] người chen, dây [C] pháo thả dài nổ rền 
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em trăng mười [Bb] lăm ta [C] cưới nhau [Dm] liền.
[G] Hỏi mãi em [Dm] im re [G]
Sao mà làm thinh không muốn [Dm] nói 
Anh trắng [G] đêm muỗi kêu lời vo ve 
[C] Em biết chưa đông lại về 
[Am] Nghe gió đưa bụi [A7] chuối sau [Dm] hè 
Bằng lòng đi em khuya lẻ [Bb] loi đom [C] đóm lập [Dm] lòe.
Bằng lòng đi [Dm] em quê miền Tây quen khói lam chiều 
Cầu tre lắt [Gm] lẽo bướm [Dm] ong, phượng hồng ve kêu 
Giếng [F] nước cầu khua [Bb] tình yêu chim [C] líu lo chuyền cành điều
[Am] Nè. Bằng lòng đi [Dm] em anh miền [Bb] Tây em [C] cũng mỹ [Dm] miều.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com