1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bánh thơm cuộc đời

Cuộn trang

1. Này đây tấm bánh thơm ngon cuộc [Am] đời Đoàn con dâng [A7] Chúa với bao đầy [Dm] vơi Năm tháng lao nhọc suốt đời nắng [G] nôi Nguyện xin Chúa [E7] thương nhận lấy Chúa [Am] ơi. ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông. 2. Này đây chén thánh thơm ngon tuyệt [Am] vời Rượu nho lóng [A7] lánh như ánh vàng [Dm] tươi Dâng Chúa tháng ngày khó nhọc khôn [G] nguôi Nguyện xin Chúa [E7] thương nhận lấy Chúa [Am] ơi. ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông. 3. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao nhiệm [Am] mầu Ngài đã xuống [A7] thế xóa đi tội [Dm] khiên Nơi chốn luyện hình ngóng chờ thứ [G] tha Nguyện xin dẫn [E7] đưa về với Chúa [Am] cha. ĐK: Xin dâng lên [A] Ngài tình yêu mặn [E] nồng Xin dâng lên [E7] Ngài một niềm tin [A] mến Xin dâng lên [A7] Ngài một đời dâng [D] hiến Xin dâng về [E7] Ngài một lòng cậy [A] trông.

Video hướng dẫn