1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bánh trôi nước

Cuộn trang

Thân [Gm] em vừa trắng lại vừa [Bb] tròn [Cm][Gm] Bảy nổi, ba chìm với nước [Bb] non [Cm][Gm] Rắn [Eb] nát mặc [F] dầu tay kẻ [Gm] nặn Mà [Cm] em vẫn [D7] giữ tấm lòng [Gm] son

Video hướng dẫn