1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bao giờ quên

Cuộn trang

Ði về [Em] đâu những con [C] tàu không bến [Em] đợi Ði về [G] đâu những tâm [B7] hồn lịm tiếng [Em] cười Trăng mờ [C] bóng chiều ngả [G] nắng Tê tái [C] buồn ôm ấp trong [Em] hồn Một lần [B7] yêu xưa đã tắt theo hoàng [Em] hôn. Ai chưa [C] yêu và ai đang [Am] tìm đường vào tình [Em] yêu [G] Nghe qua [C] lòng mình vừa chớm [Em] nở Ðừng tưởng được [Am] yêu [D] Không là [G] bóng cũng không là [C] hình Yêu chỉ đến với tâm hồn [Em] mình Khi ra đi chẳng lời giã biệt Còn mỉm [B7] cười khép mắt buông [Em] xuôi. Tâm hồn [Em] vắng tiếng đêm [C] về buông xuống [Em] đời Sao buồn [G] ơi đem kỷ [B7] niệm lòng đến [Em] người Trăng còn [C] chiếu tình càng [G] thiếu Nên những [C] chiều loang nắng im [Em] lìm Nẻo về [B7] tim chưa khép kín, bao giờ [Em] quên.

Video hướng dẫn