1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bao la tình Chúa

Lm. Nguyên Lễ
Nguồn: thanhcavietnam.net