Bao Lâu?

≣≣
Tone [C#m]
[A]...Người đang ở nơi phương xa nào ? [C#m]Thì hồn ta ở nơi phương xa đó
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà ha ! ~
[A]Lỡ yêu nên thật điên dại, [C#m]ta phải kìm nén đến khi nào
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà !
 
[A]Nàng ! Chờ anh sau khi chiều [C#m]tàn
Gặp nhau khi đời bớt chói [B]chang rồi bên nhau thật vội [G#m]vàng
Lại rời xa với bao chứa chan [A]tình tình ta đi đoạn đường [C#m]dài
Đậm sâu vậy sao vẫn cuốn [B]xoay
Rằng là bao xa và ở [G#m]nơi đâu để kiếp này bên nhau
 
[A]Những buồn vui đôi ta trôi qua gieo nơi đó
Mong [C#m]tích đủ nặng để không bị phai theo hơi gió
Ánh mắt [B]vu vơ, vu vơ, vu vơ
Khiến ta [G#m]thẫn thờ, mù mờ vì chần chờ thành ngu ngơ
 
[A]Lang thang với mây ngàn
chìm [C#m]đắm trong cơn say với mơ màng
về [B]em, anh với vô vàn
Hương [G#m]tình bao la nồng nàn đợi chờ ta giữa nhân [A]gian
 
Người đang ở nơi phương xa nào ? [C#m]Thì hồn ta ở nơi phương xa đó
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà ha ! ~
[A]Lỡ yêu nên thật điên dại, [C#m]ta phải kìm nén đến khi nào
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà !
 
[A]Em, anh ta đều có câu hỏi nhỏ
Đôi [C#m]chân còn chưa mỏi thì đừng nói ra câu hỏi bỏ
Lay [B]lắt tình yêu son sắt ta đã chót mang
Rượu [G#m]tình cả đời này ta chưa uống đủ, thì đừng rót sang AH
[A]Hãy cùng anh ngao du ở muôn nơi [C#m]tay trong tay niềm tin không xa rời
Cả [B]đời này không phải để bắt mắt, nên đừng [G#m]thắc mắc.
Đoạn đường từ duyên đến phận, ắt hẳn chắc gắt
[A]yêu nhưng ta phải đợi nhau đến bao lâu ? (Hold up)
Đợi [C#m]cầu Ô Thước thì, Ngưu Lang - Chức Nữ mất biết bao lâu?. YEAH
Nên [B]hạnh phúc đời này chỉ thương nhớ em là đủ
Mong [G#m]đến mỗi đêm có em gối tay và ngủ ! Yah
 
[A]Những buồn vui đôi ta trôi qua gieo nơi đó
Mong [C#m]tích đủ nặng để không bị phai theo hơi gió
Ánh mắt vu vơ, vu vơ, vu vơ khiến ta thẫn thờ, mù mờ vì chần chờ thành ngu ngơ
 
[A]Những buồn vui đôi ta trôi qua gieo nơi đó
Mong [C#m]tích đủ nặng để không bị phai theo hơi gió
Ánh mắt [B]vu vơ, vu vơ, vu vơ
Khiến ta [G#m]thẫn thờ, mù mờ vì chần chờ thành ngu ngơ
 
[A]Lang thang với mây ngàn
chìm [C#m]đắm trong cơn say với mơ màng
về [B]em, anh với vô vàn
Hương [G#m]tình bao la nồng nàn đợi chờ ta giữa nhân [A]gian
 
Người đang ở nơi phương xa nào ? [C#m]Thì hồn ta ở nơi phương xa đó
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà ha ! ~
[A]Lỡ yêu nên thật điên dại, [C#m]ta phải kìm nén đến khi nào
[B]Bao Lâu ?. Bao Lâu?. Bao Lâu?. Bao Lâu?
Chuyện [G#m]nhân thế phôi pha rồi ta về một nhà !
Danh sách hợp âm (Click để tắt)