1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bao nhiêu năm rồi

Cuộn trang

1. Bao nhiêu năm [Em] rồi người đi khắp xứ muôn nơi [Am] Bởi câu kiếm [B7] tiền rời quê xa chốn yên [Em] vui [E7] Bao nhiêu năm [Am] rồi, mẹ [D7] cha tóc đã bạc [G] màu Mõi [E7] mong gối chiếc đêm [Am] thâu, năm [B7] nay chắc không về đâu 2. Thương đôi vai [Em] gầy một thân nơi chốn xa xôi [Am] Sương khuya đêm [B7] lạnh lẽ loi bóng tối đơn [Em] côi [E7] Sinh trong kiếp [Am] nghèo, rời xa [D7] tiếng trống sân [G] trường Hành [E7] trang vai khoác lên [Am] đường, xứ [B7] người tuổi xuân chôn [Em] vùi ĐK: Bao [Em] nhiêu, thiệt thòi niềm đau chôn [G] dấu Cho [C] bằng lòng kẻ chăn [Am] trâu dẫu [B7] lệ tràn hoen mắt [Em] sầu Chua [Am] cay, nén lòng nhủ thầm quên mau Quay [Em] gót lại càng lo [B7] âu, về đâu giờ tay trắng [Em] tay Đông qua xuân [Em] về hạ gieo bao nỗi long đong [Am] Mưa thu giăng [B7] đầy cỏ cây che lối đi [Em] hoang [E7] Bao nhiêu năm [Am] rồi, thời [D7] gian như nước qua [G] cầu Bể [E7] dâu ai kiếp lục [Am] bình sóng [B7] dạt bến kia vô [Em] tình * Ai ơi nên [Am] người, đừng [D7] quên nơi chốn ra [G] đời Đừng [E7] vong ơn nghĩa sinh [Am] thành lá [B7] rụng trở về nguồn [Em] cội

Video hướng dẫn