1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bão rừng

Cuộn trang

1. Gió lộng rừng [C] cây đồi hoa ngất [G7] ngây nhớ xưa ghé về [C] đây Đã hơn một [Am] lần ngắm hoa lưng [G7] đồi gặp em đang kết [C] lá Từ giây phút [Am] ấy trời như đã [Em] xui khiến [A7] anh mến thương [Dm] em Gói hai tâm [F] hồn sáng khuya trưa [G7] chiều dìu nhau khắp đó [C] đây. 2. Có cuộc nào [C] vui mà không mất [G7] đi giữa khi sắp lìa [C] xa Bến vui thấy [Am] buồn cách ngăn đôi [G7] đường làm sao không bối [C] rối Nhìn em nước [Am] mắt chảy quanh trái [Em] tim luyến [A7] thương phút chia [Dm] phôi Nói không nên [F] lời lúc anh đi [G7] rồi còn em đứng ngẩn [C] ngơ. ĐK: [F] Hãy coi tình nước hơn tình [C] yêu khi gần nhau [Am] Giữ yên bờ [Em] cõi đang ngửa [Dm] nghiêng trong loạn [G7] ly [F] Có xa thì mới mong hiểu [C] thêm câu thời gian [Am] Mới mong được [Em] biết ai thuỷ [G7] chung, ai phụ [C] tình. 3. Thế rồi chiều [C] nay về thăm chốn [G7] xưa giữa non nước trời [C] mây Thấy hoa rơi [Am] nhiều, vắng em anh [G7] buồn, rừng xanh lên khói [C] tím Đường chưa tắt [Am] nắng mà em đã [Em] xa bốn [A7] bên mới tiêu [Dm] sơ Núi cao mây [F] chùng, đất sâu non [G7] rộng tìm đâu cho thấy [C] em.

Video hướng dẫn