highlight chords
Em [Em] người ở đất miền Tây
Ai xuôi em [C] đến chốn này gặp [B7] tôi
Cậy [Em] người nói chuyện lứa [Am] đôi
Giao bôi cạn [Em] chén mặn nồng bên [B7] nhau
Nhưng [Em] vừa nên nghĩa trầu [C] cau
Đang tâm em [A] bẻ chữ đồng ra [G] đi
Ân [Em] tình gãy gánh từ [A] đây
Đành thôi duyên [D] số trăm [B7] năm lỡ [Em] làng
Còn [A] thương ớ ơ ờ [Am] lòng mơ vấn vương [C] hoài
Em [D] ơi sao [G] nỡ phụ [D] tình xa [B7] nhau
Người [Em] ơi em ở phương [A] nào
Con thơ em [Em] bỏ chốn [G] này ai [B7] nuôi
Nhạn [Em] về biển bắc nhạn [A] ơi
Mấy thuở nhạn [C] hồi kẻo én đợi [B7] trông
Thôi [Em] rồi tình đã sang [A] sông
Bậu đi theo [D] người nở [B7] phụ tình [Em] tôi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bậu đi theo người

Nguyễn Ngọc Thạch
Em [Em] người ở đất miền Tây
Ai xuôi em [C] đến chốn này gặp [B7] tôi
Cậy [Em] người nói chuyện lứa [Am] đôi
Giao bôi cạn [Em] chén mặn nồng bên [B7] nhau
Nhưng [Em] vừa nên nghĩa trầu [C] cau
Đang tâm em [A] bẻ chữ đồng ra [G] đi
Ân [Em] tình gãy gánh từ [A] đây
Đành thôi duyên [D] số trăm [B7] năm lỡ [Em] làng
Còn [A] thương ớ ơ ờ [Am] lòng mơ vấn vương [C] hoài
Em [D] ơi sao [G] nỡ phụ [D] tình xa [B7] nhau
Người [Em] ơi em ở phương [A] nào
Con thơ em [Em] bỏ chốn [G] này ai [B7] nuôi
Nhạn [Em] về biển bắc nhạn [A] ơi
Mấy thuở nhạn [C] hồi kẻo én đợi [B7] trông
Thôi [Em] rồi tình đã sang [A] sông
Bậu đi theo [D] người nở [B7] phụ tình [Em] tôi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com