1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bậu đi theo người

Cuộn trang

Em [Em] người ở đất miền Tây Ai xuôi em [C] đến chốn này gặp [B7] tôi Cậy [Em] người nói chuyện lứa [Am] đôi Giao bôi cạn [Em] chén mặn nồng bên [B7] nhau Nhưng [Em] vừa nên nghĩa trầu [C] cau Đang tâm em [A] bẻ chữ đồng ra [G] đi Ân [Em] tình gãy gánh từ [A] đây Đành thôi duyên [D] số trăm [B7] năm lỡ [Em] làng Còn [A] thương ớ ơ ờ [Am] lòng mơ vấn vương [C] hoài Em [D] ơi sao [G] nỡ phụ [D] tình xa [B7] nhau Người [Em] ơi em ở phương [A] nào Con thơ em [Em] bỏ chốn [G] này ai [B7] nuôi Nhạn [Em] về biển bắc nhạn [A] ơi Mấy thuở nhạn [C] hồi kẻo én đợi [B7] trông Thôi [Em] rồi tình đã sang [A] sông Bậu đi theo [D] người nở [B7] phụ tình [Em] tôi

Video hướng dẫn