1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bậu nhớ người thương

Cuộn trang

Đò sang [Dm] sông Bậu về bên đó Ở bên [A7] này có nhớ em [Dm] không Đàn kìm mấy nhịp còn [Gm] vương Hát câu vọng [A7] cổ nghe lòng còn thương Tình sang [Dm] sông ngậm ngùi con nước Nhổ cây [A7] xào đo khúc sông [Dm] sâu Đò chiều sóng cuộn lòng [Gm] đau Bậu qua sông [A7] vắng mưa dầm đời [Dm] nhau Mà em [F] ơi tại đôi [Dm] minh duyên số mồ [Gm] côi Đứt day tơ [A7] rồi lở nhịp sàng [F] sê Rồi chiều [Gm] nay mượn cung [Dm] đàn, nức nở sầu [Gm] ai Sáu câu lẻ [A7] bạn, dạ sầu lá [Dm] gan Vọng cổ: Khúc dân ca ngọt ngào câu vọng cổ Sê cống sang hò với câu hát chờ mong Dòng sông buồn con nước ngậm ngùi trôi Đưa tiễn người đi biết bao giờ trở lại Cung đàn từ nay sẽ u buồn lạc lõng Vì vắng bóng người thương trên bến nước năm nào Thân nghèo rớt trái mồng tơi Nở duyên dang dở một đời riêng mang Chiều nay ru lại cung đàn Mà nghe từng giọt lệ buồn rơi rơi Tình sang [Dm] sông ngậm ngùi con nước Nhổ cây [A7] xào đo khúc sông [Dm] sâu Đò chiều sóng cuộn lòng [Gm] đau Bậu qua sông [A7] vắng mưa dầm đời [Dm] nhau Mà em [F] ơi tại đôi [Dm] minh duyên số mồ [Gm] côi Đứt day tơ [A7] rồi lở nhịp sàng [F] sê Rồi chiều [Gm] nay mượn cung [Dm] đàn, nức nở sầu [Gm] ai Sáu câu lẻ [A7] bạn, dạ sầu lá [Dm] gan Đàn ai [Dm] buông nhạc sầu dang dở Để bây [A7] giờ hai đứa xa [Dm] nhau Lòng còn nhớ bạn tình [Gm] đau Tơ duyên chẳng [F] đặng [A7] thương hoài ngàn [Dm] năm Lòng còn nhớ bạn tình [Gm] đau Tơ duyên chẳng [F] đặng [A7] thương hoài ngàn [Dm] năm.

Video hướng dẫn