1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bay cùng tình yêu

Cuộn trang

 

[F] [C] [Dm] Ngà y xưa anh vẫn th ường mơ về mộ t điều lạ vu vơ, [Am] [Bb] [F] Giấc mơ có an h và em mình cùng nh au tay trong tay [Gm] [C] Và cù ng bay nh ẹ nhàng. [F] [C] [Dm] Lượn trên con gió nhẹ đưa vượt ngàn chậ p chùng mây cao [Am] [Bb] [F] Vút bay theo ánh s ao trời và vầng trăn g kia lung linh [Gm] [C] Nói cùng theo ....... [Dm] [C] An h luôn nhìn em, nhì n ngắm mắt em, [Am] [Dm]
E m xinh giữa những vì sao.... [Gm] [Bb] [C] V à anh khẽ nói 1 l ời nói dành ch ỉ riêng em. [C] [F] [C] ..N gọt ngào tro ng đêm dướ i ánh trăng,.. [Bb] [C] H ôn nhẹ lên tó c em, [F] [C] [Dm] [Am] Để nụ hô n kia sẽ nói thay con tim anh r ung động.... [Bb] [C] Thầm m ong bay cùng e m suốt đêm dài, [A] [Bb] Thầ m mong đừn g vội đi giấc mơ diệu kì [F] [C] [Bb] Đ ể phiêu d u mãi the o mây trời. [Gm] [C] ....Dẫu anh là mơ, [Dm] [Bb] Nhưng môi hôn kia trao e m nồng nàn, [Gm] [C] ....D ẫu không là mơ, [Bb] [C] Như ng nơi con tim anh luôn th ật lòng yêu em.

Video hướng dẫn