highlight chords
[Em] Bay đi [Am] cánh chim [Em] biển hiền [B7] lành 
Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em 
[D7] Chẳng còn tiếng nói nào để [G] trách cứ em 
Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ.
[Em] Theo tiếng [G] hát của người thủy [B7] thủ 
Lượn trên sóng [Em] vỗ về ghềnh [Am] đá chim bay qua 
[D7] Lang thang cánh gió chiều buồn [G] trắng men san hô 
Đất [D7] trời rộng sao em không bến [B7] đỗ.
[D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu 
[C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng.
[Em] Em đã [Am] muốn ra [Em] đi nhiều [B7] lần 
Trời lên tiếng [Em] kêu gọi và [Am] gió reo tên em 
[D7] Trùng dương vỗ sóng về để [G] đón bước em 
Quay [D7] mặt lại nhìn nhau một lần [B7] cuối.
[Em] Bay đi [G] cánh chim biển hiền [B7] lành 
Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em 
[D7] Chẳng còn tiếng nói nào [G] để trách cứ em 
Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ.
[D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu 
[C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bay đi cánh chim biển

Đức Huy
[Em] Bay đi [Am] cánh chim [Em] biển hiền [B7] lành 
Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em 
[D7] Chẳng còn tiếng nói nào để [G] trách cứ em 
Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ.
[Em] Theo tiếng [G] hát của người thủy [B7] thủ 
Lượn trên sóng [Em] vỗ về ghềnh [Am] đá chim bay qua 
[D7] Lang thang cánh gió chiều buồn [G] trắng men san hô 
Đất [D7] trời rộng sao em không bến [B7] đỗ.
[D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu 
[C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng.
[Em] Em đã [Am] muốn ra [Em] đi nhiều [B7] lần 
Trời lên tiếng [Em] kêu gọi và [Am] gió reo tên em 
[D7] Trùng dương vỗ sóng về để [G] đón bước em 
Quay [D7] mặt lại nhìn nhau một lần [B7] cuối.
[Em] Bay đi [G] cánh chim biển hiền [B7] lành 
Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em 
[D7] Chẳng còn tiếng nói nào [G] để trách cứ em 
Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ.
[D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu 
[C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com