Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bay đi cánh chim biển

Cuộn trang

[Em] Bay đi [Am] cánh chim [Em] biển hiền [B7] lành Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em [D7] Chẳng còn tiếng nói nào để [G] trách cứ em Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ. [Em] Theo tiếng [G] hát của người thủy [B7] thủ Lượn trên sóng [Em] vỗ về ghềnh [Am] đá chim bay qua [D7] Lang thang cánh gió chiều buồn [G] trắng men san hô Đất [D7] trời rộng sao em không bến [B7] đỗ. [D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu [C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng. [Em] Em đã [Am] muốn ra [Em] đi nhiều [B7] lần Trời lên tiếng [Em] kêu gọi và [Am] gió reo tên em [D7] Trùng dương vỗ sóng về để [G] đón bước em Quay [D7] mặt lại nhìn nhau một lần [B7] cuối. [Em] Bay đi [G] cánh chim biển hiền [B7] lành Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em [D7] Chẳng còn tiếng nói nào [G] để trách cứ em Khi [D7] mặt trời đậu trên đôi cánh [B7] vỗ. [D7] Giấc mơ của [Em] tôi và [Am] cánh chim hải [G] âu [C] Bay ra khỏi tầm tay [B7] và tiếng [Em] sóng.