1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bây giờ tháng mấy

Từ Công Phụng (Trịnh Hồng Điện soan cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com