1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bảy mươi lần bảy (Mt18, 21-35)

Cuộn trang

Video hướng dẫn