Bảy ngày đợi mong

≣≣
[C] Anh hẹn em cuối tuần [F]
Chờ anh nơi cuối [C] phố
[F] Biết anh thích màu [G7] trời
Em đã bồi hồi chọn màu áo [C] xanh
Chiều thứ bảy người [F] đi
[G7] Sao bóng anh chẳng [C] thấy
Rồi nhẹ đưa gót [G7] hài
Chiều nghiêng bóng [F] dài áo em dần [C] phai
Sáng chủ nhật trời [F] trong
Nhưng trong lòng dâng [G7] sóng
Chẳng thấy bóng anh [G7] sang
[C] Nên thứ hai thu [Em] vàng nên thứ ba thu [F] tàn
Mùa đông thứ tư [G7] sang
[C] Qua thứ năm nghẹn ngào
[F] Giận anh đến thứ [C] sáu
[F] Quyết em quyết dặn [G7] lòng
Không nói nửa lời dù là ghét [C] anh
Chiều thứ bảy mưa rơi [F] ai bảo anh lại [G7] tới
Ai bảo anh xin [F] lỗi, ai bảo anh nhiều [G7] lời
Cho mắt em lệ [C] rơi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)