highlight chords
[C] Anh hẹn em cuối tuần [F] 
Chờ anh nơi cuối [C] phố
[F] Biết anh thích màu [G7] trời
Em đã bồi hồi chọn màu áo [C] xanh
Chiều thứ bảy người [F] đi 
[G7] Sao bóng anh chẳng [C] thấy
Rồi nhẹ đưa gót [G7] hài 
Chiều nghiêng bóng [F] dài áo em dần [C] phai
Sáng chủ nhật trời [F] trong
Nhưng trong lòng dâng [G7] sóng
Chẳng thấy bóng anh [G7] sang
[C] Nên thứ hai thu [Em] vàng nên thứ ba thu [F] tàn
Mùa đông thứ tư [G7] sang
[C] Qua thứ năm nghẹn ngào 
[F] Giận anh đến thứ [C] sáu
[F] Quyết em quyết dặn [G7] lòng
Không nói nửa lời dù là ghét [C] anh
Chiều thứ bảy mưa rơi [F] ai bảo anh lại [G7] tới
Ai bảo anh xin [F] lỗi, ai bảo anh nhiều [G7] lời 
Cho mắt em lệ [C] rơi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bảy ngày đợi mong

Trần Thiện Thanh
[C] Anh hẹn em cuối tuần [F] 
Chờ anh nơi cuối [C] phố
[F] Biết anh thích màu [G7] trời
Em đã bồi hồi chọn màu áo [C] xanh
Chiều thứ bảy người [F] đi 
[G7] Sao bóng anh chẳng [C] thấy
Rồi nhẹ đưa gót [G7] hài 
Chiều nghiêng bóng [F] dài áo em dần [C] phai
Sáng chủ nhật trời [F] trong
Nhưng trong lòng dâng [G7] sóng
Chẳng thấy bóng anh [G7] sang
[C] Nên thứ hai thu [Em] vàng nên thứ ba thu [F] tàn
Mùa đông thứ tư [G7] sang
[C] Qua thứ năm nghẹn ngào 
[F] Giận anh đến thứ [C] sáu
[F] Quyết em quyết dặn [G7] lòng
Không nói nửa lời dù là ghét [C] anh
Chiều thứ bảy mưa rơi [F] ai bảo anh lại [G7] tới
Ai bảo anh xin [F] lỗi, ai bảo anh nhiều [G7] lời 
Cho mắt em lệ [C] rơi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com