Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bảy ngày đợi mong

Cuộn trang

[C] Anh hẹn em cuối tuần [F] Chờ anh nơi cuối [C] phố [F] Biết anh thích màu [G7] trời Em đã bồi hồi chọn màu áo [C] xanh Chiều thứ bảy người [F] đi [G7] Sao bóng anh chẳng [C] thấy Rồi nhẹ đưa gót [G7] hài Chiều nghiêng bóng [F] dài áo em dần [C] phai Sáng chủ nhật trời [F] trong Nhưng trong lòng dâng [G7] sóng Chẳng thấy bóng anh [G7] sang [C] Nên thứ hai thu [Em] vàng nên thứ ba thu [F] tàn Mùa đông thứ tư [G7] sang [C] Qua thứ năm nghẹn ngào [F] Giận anh đến thứ [C] sáu [F] Quyết em quyết dặn [G7] lòng Không nói nửa lời dù là ghét [C] anh Chiều thứ bảy mưa rơi [F] ai bảo anh lại [G7] tới Ai bảo anh xin [F] lỗi, ai bảo anh nhiều [G7] lời Cho mắt em lệ [C] rơi