1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bẽ bàng

Cuộn trang

1. Tình [C] duyên đôi [G7] ta bẽ [Em] bàng Đành [D7] để muôn [G7] năm lỡ [C] làng Còn [F] nói ái [D7] ân làm [G7] chi Ngày [C] vui xưa [G7] qua mất [F] rồi Lòng [D7] thương xưa [G7] phai hết [C] rồi Tình [Dm] yêu xưa [G7] tan nát [C] rồi Còn [D7] oán trách nhau mà [G7] chi 2. Vì [C] đâu đôi [G7] ta bẽ [Em] bàng Vì [D7] đâu muôn [G7] năm lỡ [C] làng Thiệt [F] đáng tiếc [D7] thay tình [G7] xưa Vì [C] đâu vui [G7] kia hết [F] rồi Vì [D7] đâu thương [G7] kia hết [C] rồi Vì [Dm] đâu yêu [G7] kia xóa [C] rồi Mà [D7] nỡ chóng quên tình [G7] xưa ĐK: Xin đừng [C] nhắc những [Em] lời êm đềm [Am] ấy hết [C] rồi Sao không cùng chung [G7] sống trong yêu [C] đương [F] Từ ngày còn được gần gũi bên [Dm] nhau [G7] Khiến phút ấy qua mất [F] rồi còn [C] đâu Xin đừng [C] nhắc mối [Em] tình ban đầu [Am] ấy đã [C] đành Tan theo cùng mây [G7] khói trong không [C] gian [F] Từ ngày nào cùng nhau [E] lỡ nhịp [Am] cầu [Em] Mà khiến [Dm] đến nay khó [F] lòng gặp [C] nhau 3. Tình [C] đôi ta [G7] nay lỡ [Em] rồi Đành [D7] ôm đau [G7] thương suốt [C] đời Buồn [F] tiếc mối [D7] duyên từ [G7] xưa Nhìn [C] mây mây [G7] trôi lững [F] lờ Nhìn [D7] trăng trăng [G7] rơi lững [C] lờ Nhìn [Dm] hoa hoa [G7] phai úa [C] rồi Âm [F] thầm riêng [C] có bóng [G7] ta trong giấc [C]

Video hướng dẫn