highlight chords
[D] Sunday morning up with the lark 
I think I'll take a walk in the park 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] I got someone waiting for me 
When I see her I know that you'll say 
[G] hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] Hi, Hi, Hi, beautiful [G] sunday 
This is [A] my, my, my beautiful [D] day 
When you say, say, say, say that you [E] love me 
Oh, [G] my my [A] my, it's a beautiful [D] day
[D] Birds are singing you're by my side 
Let's take the car and go for a ride 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] We'll try only follow the sun 
Make on sunday who want to know 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Beautiful sunday

Daniel Boone , Rod McQueen
[D] Sunday morning up with the lark 
I think I'll take a walk in the park 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] I got someone waiting for me 
When I see her I know that you'll say 
[G] hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] Hi, Hi, Hi, beautiful [G] sunday 
This is [A] my, my, my beautiful [D] day 
When you say, say, say, say that you [E] love me 
Oh, [G] my my [A] my, it's a beautiful [D] day
[D] Birds are singing you're by my side 
Let's take the car and go for a ride 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day
[D] We'll try only follow the sun 
Make on sunday who want to know 
[G] Hey, hey [A] hey, it's a beautiful [D] day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com