highlight chords
Verse 1:
[D] Tale as old as [G] time
[D] True as it can [A] be
[D] Barely even [F#m] friends
Then somebody [G] bends
Unexpected-[A] ly

Verse 2:
[D] Just a little [G] change
[D] Small to say the [A] least
[D] Both a little [Bm] scared
Neither one [G] prepared
[A] Beauty and the [D] beast

Bridge:
Ever just the [F#m] same [G] 
Ever a [F#m] surprise [G] 
Ever as [Bm7] before
Ever just as [G] sure
As the sun will [A] rise

Verse 3:
[D] Tale as old as [G] time
[D] Tune as old as [A] song
[D] Bittersweet and [F#m] strange
Finding you can [G] change
Learning you were [A] wrong

Verse 4:
[D] Certain as the [G] sun
[D] Rising in the [A] east
[D] Tale as old as [Bm] time
Song as old as [G] rhyme
[A] Beauty and the [D] beast

End:
[D] Tale as old as [Bm] time
Song as old as [G] rhyme
[A] Beauty and the [D] beast
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Beauty and the beast

Alan Menken , Howard Ashman
Verse 1:
[D] Tale as old as [G] time
[D] True as it can [A] be
[D] Barely even [F#m] friends
Then somebody [G] bends
Unexpected-[A] ly

Verse 2:
[D] Just a little [G] change
[D] Small to say the [A] least
[D] Both a little [Bm] scared
Neither one [G] prepared
[A] Beauty and the [D] beast

Bridge:
Ever just the [F#m] same [G] 
Ever a [F#m] surprise [G] 
Ever as [Bm7] before
Ever just as [G] sure
As the sun will [A] rise

Verse 3:
[D] Tale as old as [G] time
[D] Tune as old as [A] song
[D] Bittersweet and [F#m] strange
Finding you can [G] change
Learning you were [A] wrong

Verse 4:
[D] Certain as the [G] sun
[D] Rising in the [A] east
[D] Tale as old as [Bm] time
Song as old as [G] rhyme
[A] Beauty and the [D] beast

End:
[D] Tale as old as [Bm] time
Song as old as [G] rhyme
[A] Beauty and the [D] beast

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn