highlight chords
If I [B] got down on my knees and I pleaded with you 
If I crossed a million oceans just to [Abm] be with you 
Would you [C#m] ever let me [F#7] down? 
If I [B] climbed the highest mountain just to hold you tight 
If I said that I would love you every [Abm] single night 
Would you [C#m] ever let me [F#7] down? 
Well I'm [B] sorry if it sounds kinda [Eb] sad, it's just [Abm] that 
[C#m] Worried, so worried that you let me [F#7] down
Because I [B] love you, [Abm] love you 
Love [C#m] you, so don't let me [F#7] down
If I [B] swam the longest river just to call your name 
If I said the way I feel for you would [Abm] never change 
Would you [C#m] ever fool [F#7] around
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Because I love you

Shakin' Stevens
If I [B] got down on my knees and I pleaded with you 
If I crossed a million oceans just to [Abm] be with you 
Would you [C#m] ever let me [F#7] down? 
If I [B] climbed the highest mountain just to hold you tight 
If I said that I would love you every [Abm] single night 
Would you [C#m] ever let me [F#7] down? 
Well I'm [B] sorry if it sounds kinda [Eb] sad, it's just [Abm] that 
[C#m] Worried, so worried that you let me [F#7] down
Because I [B] love you, [Abm] love you 
Love [C#m] you, so don't let me [F#7] down
If I [B] swam the longest river just to call your name 
If I said the way I feel for you would [Abm] never change 
Would you [C#m] ever fool [F#7] around

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com