highlight chords
Intro
[C] [Am] [Dm] [G]
Đặt [C]bàn tay lên trái [G]tim này
Hứa [Am]đừng xa nhé em [Em]
Bên [F]anh như thế [G]cho đến những [Em]ngày sau [Am]
Giữ [F]mãi ước muốn luôn bền lâu [G].
Phải [C]làm sao em biết [G]trong lòng
Chỉ [Am]là hình bóng em [Em]
Yêu [F]em như thế [G]không khi nao [Em]đổi thay [Am]
Đến [F]lúc trái đất không còn xoay [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em người hỡi [Em]
Yêu tiếng cười [F]sáng trong mắt người [C]
Và giọt nước [Dm]mắt có những lúc khóc cùng anh [G].
Bên [C]nhau, bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau, bên nhau như ngày đó [Em]
Đêm tối nào [F]có anh dẫn đường [C]
Dù gian khó [Dm]xin cho anh ở bên em [G], qua cùng em [C].
Phải [C]làm sao cho thế [G]giới này
Với [Am]người chỉ có anh [Em]
Luôn [F]yêu anh mãi [G]không băn [Em]khoăn đắn đo [Am]
Sóng [F]gió vẫn sẽ đứng bên anh [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi! [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em người hỡi! [Em]
Đem tiếng cười [F]đến đây với người [C]
Những khi yếu [F]đuối cũng sẽ có anh cạnh em [G].
Bên [C]nhau bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau bên nhau như lúc đó [Em]
Nơi [F]cuối đường rất xa rất dài [C]
Chỉ cần em [Dm]đến mãi đứng phía sau anh [G]đi cùng anh [C].
[G] [Am] [Em] [F] [C] [G]
Qua [F]ngày, qua ngày anh thêm yêu [Em]những lúc thấy em cười [Am]
Lúc [F]em thầm nói em cần anh [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi! [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em mãi mãi! [Em]
Yêu tiếng cười [F]sáng trong mắt người [C]
Và giọt nước [Dm]mắt những lúc em khóc bên anh [G].
Bên [C]nhau bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau bên nhau như lúc đó [Em]
Nơi cuối đường [F]rất xa rất dài, [C]
Chỉ cần em [Dm]đến mãi đứng phía sau anh [G]luôn cạnh anh [C]
Xin [F]em đừng rời xa anh [C].
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Because I Miss You ( Ver Việt )

PR
Intro
[C] [Am] [Dm] [G]
Đặt [C]bàn tay lên trái [G]tim này
Hứa [Am]đừng xa nhé em [Em]
Bên [F]anh như thế [G]cho đến những [Em]ngày sau [Am]
Giữ [F]mãi ước muốn luôn bền lâu [G].
Phải [C]làm sao em biết [G]trong lòng
Chỉ [Am]là hình bóng em [Em]
Yêu [F]em như thế [G]không khi nao [Em]đổi thay [Am]
Đến [F]lúc trái đất không còn xoay [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em người hỡi [Em]
Yêu tiếng cười [F]sáng trong mắt người [C]
Và giọt nước [Dm]mắt có những lúc khóc cùng anh [G].
Bên [C]nhau, bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau, bên nhau như ngày đó [Em]
Đêm tối nào [F]có anh dẫn đường [C]
Dù gian khó [Dm]xin cho anh ở bên em [G], qua cùng em [C].
Phải [C]làm sao cho thế [G]giới này
Với [Am]người chỉ có anh [Em]
Luôn [F]yêu anh mãi [G]không băn [Em]khoăn đắn đo [Am]
Sóng [F]gió vẫn sẽ đứng bên anh [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi! [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em người hỡi! [Em]
Đem tiếng cười [F]đến đây với người [C]
Những khi yếu [F]đuối cũng sẽ có anh cạnh em [G].
Bên [C]nhau bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau bên nhau như lúc đó [Em]
Nơi [F]cuối đường rất xa rất dài [C]
Chỉ cần em [Dm]đến mãi đứng phía sau anh [G]đi cùng anh [C].
[G] [Am] [Em] [F] [C] [G]
Qua [F]ngày, qua ngày anh thêm yêu [Em]những lúc thấy em cười [Am]
Lúc [F]em thầm nói em cần anh [G].
Yêu [C]em, anh yêu em người hỡi! [G]
Yêu [Am]em, luôn yêu em mãi mãi! [Em]
Yêu tiếng cười [F]sáng trong mắt người [C]
Và giọt nước [Dm]mắt những lúc em khóc bên anh [G].
Bên [C]nhau bên nhau cho dù khó [G]
Bên [Am]nhau bên nhau như lúc đó [Em]
Nơi cuối đường [F]rất xa rất dài, [C]
Chỉ cần em [Dm]đến mãi đứng phía sau anh [G]luôn cạnh anh [C]
Xin [F]em đừng rời xa anh [C].

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com